دنج پاتوق


حکم سفر رفتن برای روزه دار و نظر مراجع تقلید

حکم روزه گرفتن در مسافرت در ماه رمضان

با ورود به ماه رمضان باید درمورد احکام این ماه اطلاعات لازم را داشته باشیم. یکی از مسائلی که هر فرد روزه داری ممکن است با ان روبرو شود مسافرت و یا سفر ضروری در ماه رمضان است و به همین دلیل باید اجکام به سفر رفتن در ماه رمضان را بدانیم تا لطمه ای به روزه ما وارد نشود.

درمورد به سفر رفتن در ماه رمضان نظر چند تن از مراجع تقلید را با هم می خوانیم.

فتوای مراجع تقلید درمورد مسافرت در ماه رمضان برا فرد روزه دار

امام خمینی ( نظر رهبری مطابق با نظر امام خمینی است) آیت الله مکارم و آیت الله صافی گلپایگانی:

مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارد. اگر مسافرت برای فرار از روزه باشد کراهت دارد. (امام خمینی، توضیح المسائل، مسأله ۱۷۱۵؛ آیت الله مکارم، توضیح المسائل، مسأله۱۴۴۱؛ آیت الله صافی گلپایگانی، توضیح المسائل، مسأله ۱۷۲۴٫)

مسافرت در حال روزه، در بعد از ظهر از ماه مبارک رمضان اشکالی نداشته و روزه (آن روز) صحیح است. (توضیح المسائل (المحشی للإمام الخمینی)، ج‏۱، ص‏ ۹۵۳، م ۱۷۲۱)

آیت الله میرزا جواد تبریزی :

اگر روزه دار بعداز ظهر مسافرت نماید، باید روزه ی خود را تمام کند، و اگر پیش از ظهر مسافرت کند، وقتی به حد ترخص برسد، در صورتی که از شب نیت سفر داشته باشد، روزه اش باطل میشود و الا( که از شب نیت روزه نداشته باشد) بنابر احتیاط واجب روزه را تمام کند و بعدا قضا لازم نیست، و اگر پیش از رسیدن به حد ترخص روزه را باطل کند کفاره بر او واجب است.

آیت الله سیستانی و آیت الله وحید خراسانی:

مسافرت درماه رمضان اشکال ندارد، ولی مکروه است، هرچند برای فرار از روزه نباشد، مگر اینکه برای حج یا عمره یا به جهت ضرورتی باشد.

آیت الله شبیری زنجانی:

مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارد. اگر مسافرت برای فرار از روزه باشد، مکروه است، همچنین هرگونه سفر پیش از پایان شب بیست و سوم ماه رمضان، مکروه است. مگر این که سفر برای حج یا عمره یا استقبال برادر مؤمن یا از بیم تلف مال و یا تلف جان برادر مؤمن یا به جهت ضرورت دیگر باشد.

آیت الله صافی گلپایگانی:

اگر روزه دار بعد از ظهر مسافرت نماید باید روزه خود را تمام كند، و اگر پیش از ظهر مسافرت كند، وقتى به حد ترخص برسد، ( یعنى بجایى برسد كه دیوار شهر را نبیند وصداى اذان آن را نـشنود) باید نیت روزه نداشته باشد واگر از شب قصد سفر نكرده باشد، احتیاط مستحب اتمام روزه و قـضـاى آن اسـت.

پرسش و پاسخ هایی درمورد روزه داری

سوال: اگر کسی از عادت پاک شده باشد نیت روزه کند و روزه بگیرد و بعد از اذان ظهر غسل کند آیا روزه او قبول است؟

جواب: کسی که از عادت ماهانه قبل از طلوع فجر پاک شده‌است واجب است غسل عادت ماهانه خود را قبل از اذان صبح انجام دهد و اگر وقت برای غسل ندارد تیمم بدل از غسل نماید و چنانچه عمدا و بدون غسل و تیمم وارد صبح شود روزه اش باطل است. (توضیح المسائل ۱۲ مرجع، ج ۱، ص ۹۵۲، م ۱۶۳۷)

سوال: روزه کسی که با پوشیدن لباس مخصوص در آب فرو رود بدون این که بدنش مرطوب گردد (لباس غواصان) چه حکمی دارد؟

جواب: بعضی از علما می فرمایند اگر سر در محفظه ای قرار گیرد صدق ارتماس نمی کند و روزه باطل نیست اما چنانچه فقط کلاهی به سر داشته باشد که مانع نفوذ آب شود روزه باطل است. و برخی دیگر می فرمایند با وجود کلاه و نرسیدن آب به پوست سر، روزه باطل نمی گردد. بنابراین در خصوص مسئله نظر مرجع تقلید خود را جویا شوید. (توضیح المسائل ۱۲ مرجع، ج ۱، ص ۱۰۰۸، س۷۵۸)

سوال: آیا غیبت کردن و دروغ گفتن و… روزه را باطل می کنند؟

جواب:این گناهان، از جمله گناهان کبیره است و حرمت آن و عذاب الهی برای مرتکب آن مسلّم است لکن موجب بطلان روزه نمی گردد. (توضیح المسائل ۱۲ مرجع، ج ۱، ص ۹۲۵)

سوال: لطفا در خصوص اماله کردن به چیزهای روان که روزه را باطل میکند توضیح دهید؟

جواب: اماله کردن یک نوع معالجه در طب قدیم بوده که بعضی از مواد داروئی روان را از طریق مخرج وارد روده بزرگ می نمودند (اکنون از شیاف استفاده میشود) که این کار موجب بطلان روزه می گردد. (توضیح المسائل ۱۲ مرجع، ج ۱، ص ۹۵۶، م ۱۶۴۵)

سوال: حکم مسافرت روزه دار در قبل و بعد از ظهر ماه مبارک رمضان چیست؟

۱٫ مسافرت در حال روزه، در بعد از ظهر از ماه مبارک رمضان اشکالی نداشته و روزه (آن روز)صحیح است. (توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏۱، ص‏ ۹۵۳، م ۱۷۲۱)

۲٫ همچنین شخصی که مسافر است اگر پیش از ظهر به وطنش یا به جایی که می خواهد ده روز در آنجا بماند، برسد، چنان چه کارى که روزه را باطل مى‏کند انجام نداده، باید آن روز را روزه بگیرد. (توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏۱، ص ۹۵۴، م ۱۷۲۲و ص ۹۵۳، م ۱۷۲۱)

مثلاً اگر شخص روزه دار بعد از ظهر روز سه شنبه از وطن خود یا جایی که ده روز در آن قصد ماندن کرده بود به جایی مسافرت نماید، روزه آن روزش(سه شنبه) صحیح است و برای این که روزه روز چهارشنبه اش نیز صحیح باشد باید قبل از ظهر در روز چهارشنبه به وطن خود یا جایی که می خواهد ده روز در آنجا بماند، برسد، و در صورتی که کاری را هم که روزه را باطل میکند، انجام نداده باشد، و بعد از رسیدن به این مکان، نیت روزه کند، روزه اش صحیح است.

چرا اهل سنت می توانند در مسافرت روزه بگیرند و شیعیان نه؟

روزه در ماه رمضان یکی از ضروریات دین اسلام میباشد و در ماه شعبان سال دوم هجری بر تمام مسمانها واجب گردید. یكی از موانع چنین روزه ای، سفری است كه در آن نمازهای ۴ ركعتی كوتاه و دو ركعت میشود.

دربارة اینكه آیا افطار روزه ماه رمضان بر مسافر واجب است یا جائز، دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. اهل سنت معتقدند از آنجا كه افطار روزه بر مسافر، جایز میباشد، چنین شخصی در انجام و عدم انجام روزه، مخیّر است، و البته اگر روزه نگیرد بعداً باید قضای آن را انجام دهد. ولی شیعه قائل است است كه افطار روزه بر وی واجب است و اگر روزه بگیرد، باید قضای آن را بعداً انجام دهد (البته اگر مسافر قبل از ظهر به وطن یا جایی كه قصد اقامت ده روز در آنجا را دارد، برسد، آن روز را باید روزه بگیرد. و نیز اگر فردی بعد از ظهر از چنین جایی بخواهد سفر نماید، باید بر روزه خود باقی بماند.

ریشة بحث تفاوت دیدگاه دربارة جائز بودن روزه در سفر  و وجوب افطار در سفر، ناشی از اختلاف تفسیر آیات مربوط به روزة مسافر میباشد و از آنجا كه سه آیة مربوط به روزه به منزله كلام واحدی است، لذا به بیان این آیات می پردازیم تا فهم دقیق ریشة این بحث شناخته شود، خداوند دربارة روزة ماه رمضان خطاب به مسلمانها می گوید: «ای اهل ایمان، روزه بر شما واجب شد چنانكه بر امتهای گذشته واجب شده بود، باشد كه پرهیزگار شوید، (این روزه) چند روزی میباشد و هر كه از شما بیمار و یا در سفر باشد، روزهای دیگری( را روزه بگیرد)، و بر كسانی كه روزه، طاقت فرساست، در عوضِ (هر روز) تهیدستی را غذا دهد، و هر كس به میل خود كار نیكی را انجام دهد برایش بهتر است. و روزه گرفتن برای شما بهتر است، اگر می دانستید. ماه رمضان ماهی است كه در آن قرآن برای راهنمایی مردم و نشانه هایی از هدایت و جدایی حق از باطل، نازل شده‌است. پس هر كس از شما كه این ماه را دریافت روزه بگیرد و هر كس كه بیمار و یا در سفر باشد، به همان تعداد در روزهای دیگر (قضا نماید)، خدا برای شما خواهان آسانی بوده و سختی نمی خواهد. هدف این است كه این روزه ها را تكمیل كنید، و خدا را بر اینكه شمارا هدایت نموده، بزرگ شمارید، باشد كه سپاس گزاری كنید.)(بقره، ۱۸۳-۱۸۰٫)

همان طور كه ملاحظه شد خداوند می فرماید، كسی كه مریض و یا در سفر باشد، چند روزی دیگر (غیر از ماه رمضان) را روزه بگیرد. چنین كلامی به وضوح، وجوب افطار مسافر را می رساند. ولی اهل سنت برای اینكه دیدگاه خود را بر قرآن تحمیل نمایند. از این ظاهر قرآن دست برداشته و برای اثبات نظریه خود، «فأنظر” را در تقریر گرفته اند. یعنی گفته اند كلام خداوند در اصل چنین بوده: وَ مَنْ كانَ مَرِیضاً أَوْ عَلی سَفَرٍ فأنظر فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ. (كسی كه مریض یا در سفر باشد و افطار كند، باید درچند روز دیگر روزه بگیرد.)

پاسخ چنین ادعایی این است كه همان طور كه خود اهل سنت گفته اند در تقدیر گرفتن چیزی در كلام، برخلافِ ظاهر كلام بوده و در جایی می توان مرتكب این خلاف ظاهر شد كه قرینه ای برآن دلالت نماید و در اینجا چنین قرینه ای وجود ندارد.(تفسیر المیزان، علامه طباطبایی، ج ۲، ص ۱۱، منشورات الاعلمی للمطبوعات، بیروت، سوم، ۱۳۹۳ هـ .)

احادیث و روزة مسافر سنی و شیعه روایت كرده اند كه پیامبر فرموده: لیس من البرّ الصیام فی السفر،(التفسیر الكاشف، محمدجواد مغنیه، ج ۱، ص ۲۸۳، دارالعلم للملایین، بیروت، ۱۹۶۸ م.) (روزه در سفر از از اعمال نیك نمی باشد). و در تفسیر المنار آمده كه پیامبر فرمود: الصائم فی السفر كالمفطر فی الحضر (روزه دار در سفر، همانند افطاركننده در وطن میباشد) و نیز شیعه احادیث فراوانی را از ائمه ـ علیهم السلام ـ نقل نموده كه مسافر نباید در سفر روزه بگیرد. كه این احادیث همگی در واقع تفسیری برای آیات مربوط به روزه ی مسافر میباشد. بنابراین توجه به ظاهر آیات و تفسیری كه از پیامبر و خاندان اهل بیت ـ علیهم السلام ـ دربارة روزة مسافر آمده، راهی برای اظهار نظر و اجتهاد شخصی باز نمی گذارد.

مواردی که مسافر نماز را کامل می خواند

در مواردی مسافر باید نمازهای چهاررکعتی خود را کامل بخواند.

۱- مسافری که قصد کم‌تر از هشت فرسخ (حدود ۴۸ کیلومتر) را دارد. البته اگر ۴ فرسخ می رود و ۴ فرسخ برمی‌گردد. دراین مورد نمازش شکسته است.

۲- مسافری که وارد مکانی شده و تصمیم دارد ده روز در آن مکان بماند.

۳- مسافری که وارد مکانی شد و تصمیم گرفت ده روز در آن شهر بماند، ولی پس از خواندن یک نماز چهاررکعتی از تصمیم خود منصرف شد، از این پس هرچه بماند باید نمازهای چهاررکعتی خود را کامل بخواند.

۴- کسی‌ که وارد مکانی شد،‌ ولی تصمیم به ماندن ده روز ندارد و به‌طور مردد تا سی‌روز ماند، از روز سی‌ویکم به بعد، باید نمازهای خود را کامل بخواند.

۵- در مسجدالحرام و مسجدالنبی صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم و حرم مطهر امام حسین علیه‌السلام و مسجد کوفه به فتوای بیش‌تر فقها مسافر مخیر است نمازهای چهاررکعتی خود را کامل بخواند یا دو رکعتی.

۶- در سفر معصیت (غرض او از سفر، معصیت است) مسافر باید نمازهای چهاررکعتی خود را کامل بخواند، مثل این‌ که مسافرت می‌کند برای خرید و فروش مواد مخدر!

۷- کسی‌ که بخواهد در سفر نماز استیجاری بخواند، چنان‌چه نماز منوب‌عنه چهاررکعت بود، نایب او نیز باید چهاررکعت به‌جا آورد گرچه مسافر باشد.

۹- شخص کثیرالسفر که شغل او سفرکردن است، مثل راننده بین شهرها و خلبان و ناخدای کشتی، این اشخاص نیز باید نمازهای چهاررکعتی خود را کامل بخوانند و هم‌چنین کسی‌ که شغل او در سفر است بنا بر برخی فتاوا.

سؤال: آیا همان‌گونه که با نذر می‌شود روزه مستحبی را در سفر گرفت، میتوان نذر کرد که نماز را در سفر چهاررکعت خواند؟

جواب: خیر. آن حکم مختص به روزه است و شامل نماز نمی‌شود. علاوه بر این‌ که آن حکم فقط درمورد روزه مستحبی است و شامل روزه واجب نمی‌گردد.

همچنین بخوانید :

حکم سیگار یا قلیان کشیدن در ماه رمضان چیست و نظر مراجع تقلید چیست؟

آیا رابطه جنسی در ماه محرم مجاز است؟

قاعدگی خانمها در ماه رمضان و روزه داری

درباره : پاتوق سرگرمی

دسته : ورزشیتاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

جدال سخت قلعه نویی و شفر برنده ایران

به گزارش دنج پاتوق – امروز تیم های ذوب آهن و استفلال نیز به مصاف هم می روند و تکلیف دیگر نماینده کشور مان نیز مشخص می شود. در بازی رفت تیم امیر قلعه نویی نیز موفق شد در لحظات پایانی با برتری یک بر صفر تیم شفر را نیز شکست این در حالی بود که بسیاری اعتقاد داشتند استقلال موقعیت بیشتری برای پیروزی داشته است اما امروز در ورزشگاه آزادی تکیلف دیگر نماینده صعود کننده ایران مشخص می شود. دیشب تیم فوتبال پرسپولیس با برتری دو بر یک در بازی برگشت در آزادی موفق به صعود شد.

حال باید منتظر بمانیم که در جدال سخت قلعه نویی و استقلال کدام تیم به مرحله بعدی صعود می کند اما در نهایت در این مسابقه برنده ایران است که دو نماینده در مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا دارد. در صورت صعود هر کدام از این تیم ها ما برای آن ها آرزوی موفقیت و کسب بهترین رتبه را نیز داریم. گفتنی است این بازی ۲۰:۴۰ دقیقه به وقت تهران قرار است در ورزشگاه آزادی برگزار شود. این امیر قلعه نویی و شفر در دو بازی رو در رو هم قرار گرفتند که در هر دو بار قلعه نویی برنده بوده است و اگر این بار هم موفق شود در بردن شفر هتریک کرده است. همچنین گفتنی است که با حذف آخرین نماینده عربستان یعنی الاهلی نیز دیگر مشکلی نماینده های کشورمان برای بازی و استفاده از حق بازی در خانه را از دست نمی دهند امیدواریم امسال قهرمان آسیا از ایران باشد گفتنی است که تعطیلات حدود ۶۰ روز در انتظار تیم ها است که در این مدت بازی های جام جهانی را در پیش داریم. و از همینجا هم به تیم پر امید ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه نیز آرزوی موفقیت می کنیم نظر شما درباره صعود کننده بعدی ایران چیست در قسمت دیدگاه برای ما بنویسید.

درباره : پاتوق سرگرمی

دعای امام سجاد (ع) در ماه مبارک رمضان + متن ادبی ماه رمضان

دعای امام سجاد (ع) در ماه مبارک رمضان

دعای ویژه در ماه مبارک رمضان ؛ ماه مبارک رمضان در میان ماه های‌ سال قمری از قداست و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، امام زین العابدین در نیایش چهل و چهارم صحیفه سجادیه هنگام ورود ماه مبارک رمضان می فرمودند:
 

در ماه رمضان این دعای امام سجاد (ع) را بخوانید مجرب است .

بسم الله الرحمن الرحیم

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی هَدَآنَا لِحَمْدِهِ وَ جَعَلَنَا مِنْ أَهْلِهِ لِنَكُونَ لِإِحْسَآنِهِ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَ لِیَجْزِیَنَا عَلَى ذَلِكَ جَزَاءَ الْمُحْسِنِينَ‏
حمد و سپاس خداوندى را كه ما رابه حمد و سپاس خويش راه نمود و از جمله حامدان خود قرار داد، تا از شكرگزاران احسان او باشيم. و ما را در برابر حمد و سپاس خويش پاداش داد، آن سان كه نيكوكاران را پاداش دهد.

وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی حَبَآنَا بِدِينِهِ وَ اخْتَصَّنَا بِمِلَّتِهِ وَ سَبَّلَنَا فِی سُبُلِ إِحْسَآنِهِ لِنَسْلُكَهَا بِمَنِّهِ إِلَى رِضْوَآنِهِ حَمْداً یَتَقَبَّلُهُ مِنَّا وَ یَرْضَى بِهِ عَنَّا
حمد و سپاس خداوندى را كه دين خود به ما ارزانى فرمود و ما رابه آيين خويش اختصاص داد و به راههاى احسان خود در آورد، تا به مدد احسانش در طريق خشنودى‏اش گام برداريم. حمد و سپاسى كه شايان قبولش افتد و بدان از ما خشنود گردد.

وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَ مِنْ تِلْكَ السُّبُلِ شَهْرَهُ شَهْرَ رَمَضَآنَ شَهْرَ الصِّیَامِ وَ شَهْرَ الْإِسْلاَمِ‏
حمد و سپاس خداوندى را كه يكى ازآن راهها كه در برابر ما گشوده، ماه خود، ماه رمضان است، ماه صيام و ماه اسلام

وَ شَهْرَ الطَّهُورِ وَ شَهْرَ التَّمْحِيصِ وَ شَهْرَ الْقِیَامِ الَّذِی أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَ بَیِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَ الْفُرْقَآنِ‏
ماه پاكيزگى از آلودگى‏ها، ماه رهايى از گناهان، ماه نماز، ماهى كه در آن قرآن نازل شده، قرآنى كه راهنماى مردم است و نشانه آشكار هدايت است و تميز دهنده حق از باطل است.

فَأَبَآنَ فَضِيلَتَهُ عَلَى سَائِرِ الشُّهُورِ بِمَا جَعَلَ لَهُ مِنَ الْحُرُمَاتِ الْمَوْفُورَةِ وَ الْفَضَائِلِ الْمَشْهُورَةِ فَحَرَّمَ فِيهِ مَا أَحَلَّ فِی غَیْرِهِ إِعْظَاماً
پس به حرمت بى‏شمار و فضيلت بسيارى كه بدين ماه ارزانى داشت، برترى آنرا بر ديگر ماهها آشكار ساخت. براى بزرگداشت آن، هر چيز را كه در ديگر ماهها حلال داشته بود، دراين ماه حرام كرد.

وَ حَجَرَ فِيهِ الْمَطَاعِمَ وَ الْمَشَارِبَ إِكْرَاماً وَ جَعَلَ لَهُ وَقْتاً بَیِّناً لاَ یُجِيزُ – جَلَّ وَ عَزَّ – أَنْ یُقَدَّمَ قَبْلَهُ وَ لاَ یَقْبَلُ أَنْ یُؤَخَّرَ عَنْهُ‏
گراميداشت آنرا هر خوردنى و آشاميدنى ممنوع داشت و براى آن زمانى معين قرار داد، آن سان كه اجازت ندهد روزه آن پيشتر ادا گردد و نپذيرد كه به تأخير افتد.

ثُمَّ فَضَّلَ لَیْلَةً وَاحِدَةً مِنْ لَیَالِيهِ عَلَى لَیَالِی أَلْفِ شَهْرٍ وَ سَمَّاهَا لَیْلَةَ الْقَدْرِ تَنَزَّلُ الْمَلاَئِكَةُ وَ الرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلاَمٌ‏ دَائِمُ الْبَرَكَةِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ عَلَى مَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ بِمَا أَحْكَمَ مِنْ قَضَائِهِ‏
آنگاه شبى از شبهاى اين ماه برگزيد و بر شبهاى هزار ماه برترى داد. و آن شب را «ليلة القدر» ناميد. در آن شب، فرشتگان و روح، به فرمان پروردگارشان، بر هر يك از بندگان او – كه بخواهد – نازل مى‏شوند، همراه با تقديرى تغيير ناپذير. آن شب، شب درود و درود فرشتگان است و دامنه بركاتش تا سپيده‏دم كشيده شود.

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ أَلْهِمْنَا مَعْرِفَةَ فَضْلِهِ وَ إِجْلاَلَ حُرْمَتِهِ وَ التَّحَفُّظَ مِمَّا حَظَرْتَ فِيهِ‏
بار خدايا، درود بفرست بر محمد و خاندانش و شناخت فضيلت اين ماه و بزرگداشت حرمت آن و پرهيز از هر چه دراين ماه ما را ازآن منع كرده‏اى. به ما الهام كن.

وَ أَعِنَّا عَلَى صِیَامِهِ بِكَفِّ الْجَوَارِحِ عَنْ مَعَاصِيكَ وَ اسْتِعْمَالِهَا فِيهِ بِمَا یُرْضِيكَ حَتَّى لاَ نُصْغِیَ بِأَسْمَاعِنَا إِلَى لَغْوٍ وَ لاَ نُسْرِعَ بِأَبْصَارِنَا إِلَى لَهْوٍ
و ما رابه روزه داشتن يارى ده:آن سان كه اعضاى بدن خويش از معاصى تو بازداريم ودر انچه سبب خشنودى توست به كار داريم، تا به هيچ سخن بيهوده گوش نسپاريم و به هيچ لهو و بازيچه ننگريم‏

وَ حَتَّى لاَ نَبْسُطَ أَیْدِیَنَا إِلَى مَحْظُورٍ وَ لاَ نَخْطُوَ بِأَقْدَامِنَا إِلَى مَحْجُورٍ وَ حَتَّى لاَ تَعِیَ بُطُونُنَا إِلاَّ مَا أَحْلَلْتَ‏
و به هيچ ممنوع دست نگشاييم و به سوى هيچ حرامى گام بر نداريم و چيزى جز آنچه تو حلال كرده‏اى در شكمهاى خود جاى ندهيم‏

وَ لاَ تَنْطِقَ أَلْسِنَتُنَا إِلاَّ بِمَا مَثَّلْتَ وَ لاَ نَتَكَلَّفَ إِلاَّ مَا یُدْنِی مِنْ ثَوَابِكَ وَ لاَ نَتَعَاطَى إِلاَّ الَّذِی یَقِی مِنْ عِقَابِكَ‏
و زبانمان جز سخن تو نگويد و رنجى بر خود هموار نكنيم جز آنكه ما رابه ثواب تو نزديك سازد و كارى نكنيم جز انچه ما را از عقاب تو در امان دارد.

ثُمَّ خَلِّصْ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ رِئَاءِ الْمُرَائِينَ وَ سُمْعَةِ الْمُسْمِعِينَ لاَ نَشْرَكُ فِيهِ أَحَداً دُونَكَ وَ لاَ نَبْتَغِی فِيهِ مُرَاداً سِوَاكَ‏
اى خداوند، از تو مى‏خواهيم كه اين همه ی اعمال را از رياى رياكاران و آوازه در افكندن آوازه افكنان دور نگه دارى. و چنان باد كه كسى را در پرستش با تو شريك نسازيم و جز تو براى خود مرادى نجوييم.

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ قِفْنَا فِيهِ عَلَى مَوَاقِيتِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ بِحُدُودِهَا الَّتِی حَدَّدْتَ‏
بار خدايا، درود بفرست بر محمد و خاندان او ودر اين ماه ما رابه اوقات نمازهاى پنجگانه آگاه فرما:به حدود و احكامش كه مقرر داشته‏اى‏

وَ فُرُوضِهَا الَّتِی فَرَضْتَ وَ وَظَائِفِهَا الَّتِی وَظَّفْتَ وَ أَوْقَاتِهَا الَّتِی وَقَّتَ
و واجباتش كه واجب ساخته‏اى و شروط و هنگامش كه معين كرده‏اى.

وَ أَنْزِلْنَا فِيهَا مَنْزِلَةَ الْمُصِيبِينَ لِمَنَازِلِهَا الْحَافِظِينَ لِأَرْكَآنِهَا الْمُؤَدِّينَ لَهَا فِی أَوْقَاتِهَا عَلَى مَا سَنَّهُ عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ – صَلَوَاتُكَ عَلَیْهِ وَ آلِهِ –
اى خداوند، چنان كن كه به هنگام نماز همانند كسانى باشيم كه به خانه ها والاى آن راه مى‏يابند و همه ی اركان آن رعايت مى‏كنند و آن رابه وقت خود، به آيين بنده تو و رسول تو محمد – صلى الله عليه و آله –

فِی رُكُوعِهَا وَ سُجُودِهَا وَ جَمِيعِ فَوَاضِلِهَا عَلَى أَتَمِّ الطَّهُورِ وَ أَسْبَغِهِ وَ أَبْیَنِ الْخُشُوعِ وَ أَبْلَغِهِ‏
در ركوع و سجود و همه ی فضيلتهايش، به كامل‏ترين وضوء و طهارت ودر نهايت خشوع به جاى مى‏آورند.

وَ وَفِّقْنَا فِيهِ لِأَنْ نَصِلَ أَرْحَامَنَا بِالْبِرِّ وَ الصِّلَةِ وَ أَنْ نَتَعَاهَدَ جِيرَآنَنَا بِالْإِفْضَالِ وَ الْعَطِیَّةِ
اى خداوند، دراين ماه ما را موفق دار كه به خويشاوندانمان نيكى كنيم و به ديدارشان بشتابيم و همسايگانمان رابه بخشش و عطاى خويش بنوازيم‏

وَ أَنْ نُخَلِّصَ أَمْوَالَنَا مِنَ التَّبِعَاتِ وَ أَنْ نُطَهِّرَهَا بِإِخْرَاجِ الزَّكَوَاتِ‏
و اموالمان را از هر چه به ناحق بر آن افزوده‏ايم پيراسته داريم و با اداى زكات پاكيزه گردانيم‏

وَ أَنْ نُرَاجِعَ مَنْ هَاجَرَنَا وَ أَنْ نُنْصِفَ مَنْ ظَلَمَنَا وَ أَنْ نُسَالِمَ مَنْ عَادَآنَا حَاشَى مَنْ عُودِیَ فِيكَ وَ لَكَ‏
و با آنان كه از ما گسيخته‏اند بپيونديم و با آن كه در حق ما ستمى روا داشته به مقتضاى انصاف رفتار كنيم و با آن كه با ما دشمنى ورزيده دوستى كنيم، جز آن كسان كه به خاطر رضاى تو با آنان دشمن شده‏ايم،

فَإِنَّهُ الْعَدُوُّ الَّذِی لاَ نُوَالِيهِ وَ الْحِزْبُ الَّذِی لاَ نُصَافِيهِ‏
كه با چنين دشمنى هيچ‏گاه سخن از دوستى نگوييم و همدل نشويم.

وَ أَنْ نَتَقَرَّبَ إِلَیْكَ فِيهِ مِنَ الْأَعْمَالِ الزَّاكِیَةِ بِمَا تُطَهِّرُنَا بِهِ مِنَ الذُّنُوبِ‏
اى خداوند، دراين ماه ما را توفيق ده كه به كردارهاى پسنديده به تو تقرب جوييم، آن سان كه ما را از گناهان پاك دارى‏

وَ تَعْصِمُنَا فِيهِ مِمَّا نَسْتَأْنِفُ مِنَ الْعُیُوبِ‏
و از بازگشت به اعمال ناشايست نگه‏دارى،

حَتَّى لاَ یُورِدَ عَلَیْكَ أَحَدٌ مِنْ مَلاَئِكَتِكَ إِلاَّ دُونَ مَا نُورِدُ مِنْ أَبْوَابِ الطَّاعَةِ لَكَ وَ أَنْوَاعِ الْقُرْبَةِ إِلَیْكَ‏
تا هيچ يك از ملائكه تو طاعتى به درگاهت نياورد جز آنكه از طاعت ما كمتر باشد ودر تقرب به پايه تقرب ما نرسد.

اَللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذَا الشَّهْرِ وَ بِحَقِّ مَنْ تَعَبَّدَ لَكَ فِيهِ مِنِ ابْتِدَائِهِ إِلَى وَقْتِ فَنَائِهِ مِنْ مَلَكٍ قَرَّبْتَهُ أَوْ نَبِیٍّ أَرْسَلْتَهُ
اى خداوند، به حق اين ماه و به حق آن كس كه دراين ماه – از آغاز تا انجام – جبين پرستش به درگاه تو سوده، خواه ملكى بوده كه وی را مقرب خود ساخته‏اى، يا پيامبرى كه به رسالتش فرستاده‏اى،

أَوْ عَبْدٍ صَالِحٍ اخْتَصَصْتَهُ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ أَهِّلْنَا فِيهِ لِمَا وَعَدْتَ أَوْلِیَاءَكَ مِنْ كَرَامَتِكَ‏
يا بنده‏اى صالح كه از ميان بندگانت برگزيده‏اى، بر محمد و خاندانش درود بفرست و ما را سزاوار كرامتى كن كه به دوستان خود وعده داده‏اى.

وَ أَوْجِبْ لَنَا فِيهِ مَا أَوْجَبْتَ لِأَهْلِ الْمُبَالَغَةِ فِی طَاعَتِكَ وَ اجْعَلْنَا فِی نَظْمِ مَنِ اسْتَحَقَّ الرَّفِيعَ الْأَعْلَى بِرَحْمَتِكَ‏
هر چه مبالغان در پرستش خودرا نصيب داشته‏اى ما را نيز نصيب دار و به رحمت خود ما را در زمره كسانى قرار ده كه بهشت – آن بالاترين مرتبت – را سزاوارند.

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ جَنِّبْنَا الْإِلْحَادَ فِی تَوْحِيدِكَ وَ الْتَّقْصِيرَ فِی تَمْجِيدِكَ وَ الشَّكَّ فِی دِينِكَ‏
بار خدايا، درود بفرست بر محمد و خاندان او و ما را دور دار از الحاد در توحيد خود و قصور در بزرگداشت خود و شك در دين خود

وَ الْعَمَى عَنْ سَبِيلِكَ وَ الْإِغْفَالَ لِحُرْمَتِكَ وَ الاِنْخِدَاعَ لِعَدُوِّكَ الشَّیْطَآنِ الرَّجِيمِ‏
و نابينايى در طريق خود و غفلت از تعظيم خود و فريفته شدن به دشمنت، آن شيطان رجيم.

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ إِذَا كَآنَ لَكَ فِی كُلِّ لَیْلَةٍ مِنْ لَیَالِی شَهْرِنَا هَذَا رِقَابٌ یُعْتِقُهَا عَفْوُكَ أَوْ یَهَبُهَا صَفْحُكَ‏
بار خدايا، درود بفرست بر محمد و خاندان او و چون در شبهاى اين ماه اراده عفو و بخشايش كنى ما را در شمار آن بندگان در آور كه به عفو تو آزاد مى‏شوند ودر خور بخشايش تو مى‏گردند.

فَاجْعَلْ رِقَابَنَا مِنْ تِلْكَ الرِّقَابِ وَ اجْعَلْنَا لِشَهْرِنَا مِنْ خَیْرِ أَهْلٍ وَ أَصْحَابٍ‏
اى خداوند، ما را از بهترين كسانى قرار ده كه دراين ماه زيسته‏اند و اين ماه به سر آورده‏اند.

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ امْحَقْ ذُنُوبَنَا مَعَ امِّحَاقِ هِلاَلِهِ‏
بار خدايا، درود بفرست بر محمد و خاندان او و آنگاه كه هلال ماه رمضان به محاق مى‏افتد، گناهان ما محو كن.

وَ اسْلَخْ عَنَّا تَبِعَاتِنَا مَعَ آنْسِلاَخِ أَیَّامِهِ حَتَّى یَنْقَضِیَ عَنَّا وَ قَدْ صَفَّیْتَنَا فِيهِ مِنَ الْخَطِيئَاتِ وَ أَخْلَصْتَنَا فِيهِ مِنَ السَّیِّئَاتِ‏
و چون به سلخ رسد و روزهايش به آخر آيد، جامه شوخگن گناهان از تن ما بيرون كن، آن سان كه چون به سر شود ما را از هر خطا پيراسته و از هر گناه، پاك ساخته باشى.

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ إِنْ مِلْنَا فِيهِ فَعَدِّلْنَا وَ إِنْ زُغْنَا فِيهِ فَقَوِّمْنَا وَ إِنِ اشْتَمَلَ عَلَیْنَا عَدُوُّكَ الشَّیْطَآنُ فَاسْتَنْقِذْنَا مِنْهُ‏
بار خدايا، بر محمد و خاندان او درود بفرست. اگر دراين ماه به راه كج رفته‏ايم، به راه راستمان آور و اگر از حق عدول كرده‏ايم، به حقمان بازگردان و اگر دشمن تو، شيطان، بر ما چيره شد، ما را از چنگال او رهايى بخش.

اَللَّهُمَّ اشْحَنْهُ بِعِبَادَتِنَا إِیَّاكَ وَ زَیِّنْ أَوْقَاتَهُ بِطَاعَتِنَا لَكَ وَ أَعِنَّا فِی نَهَارِهِ عَلَى صِیَامِهِ وَ فِی لَیْلِهِ عَلَى الصَّلاَةِ وَ التَّضَرُّعِ إِلَیْكَ‏
اى خداوند، ماه رمضان را از زمزمه پرستش ما پرساز و شب و روزش رابه طاعات ما آراسته گردان. ما را يارى ده كه روزهايش را روزه بداريم و شبهايش رابه نماز و تضرع‏

وَ الْخُشُوعِ لَكَ وَ الذِّلَّةِ بَیْنَ یَدَیْكَ حَتَّى لاَ یَشْهَدَ نَهَارُهُ عَلَیْنَا بِغَفْلَةٍ وَ لاَ لَیْلُهُ بِتَفْرِيطٍ
و خشوع و مذلت در پيشگاه تو به سحر رسانيم، تا مباد كه روزهايش به غفلت ما شهادت دهند و شبهايش به سهل انگارى ما.

اَللَّهُمَّ وَ اجْعَلْنَا فِی سَائِرِ الشُّهُورِ وَ الْأَیَّامِ كَذَلِكَ مَا عَمَّرْتَنَا
اى خداوند، چنان كن كه در ديگر ماهها و روزها تا زنده‏ايم چنين باشيم.

وَ اجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ الَّذِينَ یَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ‏
چنان كن كه در شمار بندگان صالح تو در آييم:آنان كه بهشت رابه ميراث برده‏اند ودر آن جاويدانند،

وَ الَّذِينَ یُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ وَ مِنَ الَّذِينَ یُسَارِعُونَ فِی الْخَیْرَاتِ وَ هُمْ لَهَا سَابِقُونَ‏
آنان كه همه ی انچه را كه بايد ادا كنند ادا مى‏كنند و بازهم دلهايشان ترسان است، آنان كه بايد نزد پروردگارشان باز گردند، آنان كه به كارهاى نيك مى‏شتابند ودر آن بر يكديگر سبقت مى‏گيرند.

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فِی كُلِّ وَقْتٍ وَ كُلِّ أَوَآنٍ وَ عَلَى كُلِّ حَالٍ عَدَدَ مَا صَلَّیْتَ عَلَى مَنْ صَلَّیْتَ عَلَیْهِ‏
بار خدايا، در هر وقت ودر هر زمان ودر هرحال بر محمد و خاندانش درود بفرست، به شمار درودهايى كه بر همه ی كسانى كه شايان درود تو بوده‏اند فرستاده‏اى‏

وَ أَضْعَافَ ذَلِكَ كُلِّهِ بِالْأَضْعَافِ الَّتِی لاَ یُحْصِيهَا غَیْرُكَ إِنَّكَ فَعَّالٌ لِمَا تُرِيد
و چندين برابر آن ها، آن سان كه هيچ كس جز تو شمارش نتواند كرد. انك فعال لما تريد.

 

دعای امام سجاد (ع) در ماه مبارک رمضان + متن ادبی ماه رمضان

متن ادبی درباره ماه رمضان

 

خدایا….

خدایا! لب های‌ تشنه ام را، دهان فرو بسته به روی لقمه ام را، چشم و گوش از وسوسه گریخته ام را دریاب!
مرا از شراب مهر خود جرعه بنوشان، مرا از مائده غفران خویش روزی ببخش و چشم و گوشم رابه تماشا و شنیدن جلوه ها و نغمه های‌ وصل خود خرسند کن!

میهمانی خدا…
ما به ميهماني آمده‌ايم…
ماه رمضان هم از راه رسيد و همه ی آفريده‌های خدا رابه ضيافت عشق و عشقبازي با معبود دعوت كرد.
سفره‌ای كه به وسعت بخشندگي خداست پهن شده و من تو اگه لايق باشيم، دعوت صاحبخانه را لبيك ميگيم و ريزه‌خوار اين خوان پر نعمت الهي ميشيم.

ميگن ميهمان حبيب خداست و چه لذتي بيش از اين كه دوست و همنشين خالقت باشي، معبودي كه عاشق بنده ‌هاشه و نعمتهاشو براشون تمام و كمال سر سفره مياره.
تا كه باشيم و چه باشيم و…

 

«  گــــر گـــدا كاهل بُوَد   ***   تقصير صاحبخانه چيست؟ »

رمضان يك تحولِ؛ تحولي از خويش به او، از منيّت به آدميت، از بي‌قيدي به مسئوليت، مسئوليت انسان شدن، خدايي شدن، آسماني شدن، پيدا كردن گم شده‌های درون، گم شده‌هايي كه اگر بشناسيمشون و پيداشون كنيم واژه ی اشرف مخلوقات را درك كرديم و فهميديم.

به مرحمت خدا در روزها و شبهاي رمضان، وزنه های سر بي معصيت و دنياخواهي كه زمين گيرمان كرده و حس پرواز در ملكوت خدا را از ما گرفته باز ميشه، ولي مشكل اينجاست كه بعضي از ما پرواز كردن را فراموش كرده‌ايم، ولي نبايد نا اميد بود، چون خودش گفته هركه هستي و هرچه هستي منم كه از مادر بهت نزديكترم و مادر هرچه هم كه فرزندش اذيتش كنه محبتش نسبت بهش كم نميشه…

وقتي در ازل به نداي « أَلَسْتَ »؛ « قَالُواْ بَلَى» گفتيم و قبول كرديم پا دراين دنياي خاكي بگذاريم شايد فكرش را هم نمي‌كرديم كه راه را گم كنيم و سرگردان دنيا شويم، ولي خداي رحمان رمضان رابه ما داد و از سرگرداني و پريشاني رهايي‌مان بخشيد.

و خدايا:
« لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ »
بارالها، دل های ما رابه باطل ميل مده پس از آنكه به حق هدايت فرمودي، و به ما از لطف خويش اجر كامل عطا فرما كه همانا تويي  بخشنده ی بي عوض و منت…

 

درباره : پاتوق سرگرمی


اگر می خواهید مردی خوش لباس . خوش گذران از هفت دولت آزاد كه همیشه بلیطش برنده می شود را بشناسید ، او كسی جز متولد برج اذر نیست .اگر خواستید سراغ او را بگیرد كافی است سری به محلاتی بزنید كه نتایج بخت آزمایی را اعلام می كنند حتماً‌ نامش را جز برندگان خواهید خواند. او مردی خانگی نیست و دست كم تا وقتی آماده نباشد قید وبند و تعهد را نمی پذیرد و از آن دوری می كند . چون برای تنفس به فضای باز نیاز دارد .

هر جا هم كه بشود اطراق می كند. من كسی را می شناسم كه بلافاصله پس از فارغ التحصیلی از مدرسه ، با پای پیاده دور دنیا سفر كرد ، ازدواج كرد ، همسرش را طلاق داد، برای زندگی به آمریكا بعد هم به كانادا رفت و تا ده سال بعد برنگشت ! این مردها هیچ تمایلی ندارند كه بشنوند زمین گرد است یا اقیانوس اطلس به علت یخبندان مسدود است،  آنها مانع نمی شوند و باید هر چیز را خودشان بفهمند .

بسیاری از مردان متولد برج آذر مجرد هستند و احساس می كنند از هفت دولت آزاداند، خودمان را گول نزنیم آنها دوست دارند گل سر سبد باشند و می خواهند بفهمند دردنیا چه خبر است تا جایی كه ممكن است به تنوع نیاز دارند ، اگر شمازنی حسود هستید اصلاً زوج مناسبی برای او محبوب نمی شود. اگر شریك شما كمانگیر است باید بدانید شاید او روزی از خواب بیدار شود و برود و تا یك ماه پیدایش نشود اما اگر در برخورد اول خواسته باشید او را به صندلی زنجیر كنید و تمام درها و پنجره ها را برای جلوگیری از فرارش او چفت و بست بزنید، ممكن است هیچ وقت پیدایش نشود .

اگر می خواهید به شما توجه كند ، باید وانمود كنید به او توجهی ندارید . این مسئله در مورد كلیه متولدین برجهای آتش صادق است . یادتان باشد او شكارچی منطقه البروج است و در چذب دختران استادی قدیمی است . طوری رفتار كنید كه شما را با هوش و علاقمند به یادگیری بداند و با او نرد عشق ببازید. از آنجا كه گاهی متولد برج آذر و شریك او در شروع آشنایی تعریف درستی از روابط خود ندارند . این رابطه سالهای سال از نقطه شروع فراتر نمی رود . اما وقتی ابعاد دیگری از وجود هم را كشف كنند، روابط وستانه شان رشد می كند .

مرد متولد برج آذر وقتی پدر می شود ، پدر خوبی نیست . اغلب به نوزاد علاقمند نیست. اماوقتی صدای بچه كوچولو را بشنود، عقیده اش تغییر می كند. به این ترتیب درنگهداری بچه اهل همدردی و همدلی نیست و همانطور كه كارهای خودش را بدون شما انجام می دهد، شما ا در نگهداری بچه به راستی تنها می گذارد.

اما وقتی بچه ها بزرگ می شوند،اوضاع جور دیگری است او از آنها خوشش می اید. بچه ها هم می توانند با پدر گفتگوی درست و حسابی كنند و او هم می تواند بچه ها را به تفكر در مورد مفهوم زندگی و موضوعات جدی دیگر وادار كند. سیاره او مشتری است و مشتری باعث خوش خلقی اوشده ، او واقعاً اهل خوشمزگی است و وقتی حال و حوصله داشته باشد باعث می شود بچه ها شادمانه از ته دل بخندند .

متولدین ماه آذر معمولاً بلند قد و سفید رو هستند و بسیاری از آنها پیشانی بلندی دارند. یادتان باشد هیچ وقت به آنها نگویید كه دارند تاس می شوند. !


منبع : بیتوته


 

درباره : پاتوق سرگرمی

شرع درباره ی عکس گرفتن از شخص متوفی چه میگوید؟

جنازه, مرگ

به دنبال انتشار عکسی از جسد «حبیب محبیان»، خواننده موسیقی پاپ و موارد مشابه از چهره های سرشناس متوفی که تصاویر بی جانشان در فضای مجازی منتشر می‌شود، استفتائاتی از آیات عظام خامنه‌ای، سیستانی و وحید خراسانی در خصوص حکم شرعی عکس گرفتن از فرد متوفی و انتشار آن در اینترنت را می‌خوانیم:

آیت الله خامنه ای:

سوال: انتشار عکس متوفی در فضای مجازی و سایت ها چه حکمی دارد؟

پاسخ: انتشار عکس اگربدن برهنه نبوده و توهین به متوفی نباشد، ایرادی ندارد.

آیت الله سیستانی:

سوال: انتشار عکس متوفی در فضای مجازی و سایت ها چه حکمی دارد؟

پاسخ: انتشار عکس در صورتی که آبروی متوفی مومن را به خطر نیاندازد، خالی از اشکال است.

آیت الله وحید خراسانی:

سوال: انتشار عکس متوفی در فضای مجازی و سایت ها چه حکمی دارد؟

پاسخ: در هرصورت انتشار چنین عکس هایی جایز نبوده و بسیار اشتباه است.

منبع: باشگاه خبرنگاران

درباره : پاتوق سرگرمی

مجموعه: چهره ها, چهره های ورزشی
تعداد بازدید: ۱۶۰۹
تاریخ : ۶ آبان ۱۳۹۶

خوزه مانوئل آرنایز دیاز (José Manuel Arnáiz Díaz) ملقب به مورچه اتمیفوتبالیست اهل اسپانیا


تاریخ تولد
: ۱۵ آپریل ۱۹۹۵

محل تولد : دنج پاتوقرا د لا رینا، اسپانیا

قد : ۱۷۲ سانتی متر

پست : وینگر چپ

خوزه آرنایز فوتبالش را از باشگاه دنج پاتوقرا در شهر محل تولدش آغاز کرد در سال ۲۰۱۰ به آکادمی این باشگاه پیوست و سال ۲۰۱۳ اولین بازی اش را برای تیم اصلی این باشگاه انجام داد در حالی تنها ۱۸ سال سن داشت

در ۶ می ۲۰۱۳ به رئال وایادولید پیوست

بیوگرافی خوزه آرنایز+تصاویر آرنایز

خوزه آرنایز در وایادولید

 

سال تیم بازی (گل)
۲۰۱۳–۲۰۱۴ دنج پاتوقرا ۷ (۰)
۲۰۱۴–۲۰۱۶ وایادولید ب ۳۹ (۱۳)
۲۰۱۵–۲۰۱۷ وایا دولید ۴۱ (۱۲)
۲۰۱۷– بارسلونا ب ۸ (۴)

 

در ۲۵ آگوست ۲۰۱۷ بارسلونا با وایادولید برای انتقال خوز آرنایز به توافق رسید و سه روز بعد آرنایز با قراردادی سه ساله به تیم دوم بارسلونا پیوست

در ۲۴ اکتبر ۲۰۱۷ اولین بازی اش را برای تیم اصلی بارسلونا در جام حذفی اسپانیا یا همان کوپا دل ری مقابل رئال مورسیا انجام داد و اولین گلش را نیز در همین بازی به ثمر رساند که با برتری سه بر صفر بارسلونا همراه شد

بیوگرافی خوزه آرنایز+تصاویر آرنایز

بیوگرافی خوزه آرنایز+تصاویر آرنایز

اولین بازی خوزه ارنایز برای تیم اصلی بارسلونا

 

بیوگرافی خوزه آرنایز+تصاویر آرنایز

خوزه آرنایز و همسرش

بیوگرافی خوزه آرنایز+تصاویر آرنایز

 

اختصاصی دنج پاتوق

درباره : پاتوق سرگرمی

به مناسبت هفته میراث فرهنگی ۲۶ اردیبهشت در موزه فرش ایران، فرش میرزا کوچک جنگلی با قدمت ۱۱۰ سال رونمایی می شود
یک مجموعه دار خصوصی گیلانی قرار است این فرش نفیس را خریداری و به گیلان باز گرداند.

بافنده این فرش فردی بنام «ملا محمود مدیحی» از مدیحه سرایان و فرشبافان کاشان بوده و اشعاری را که خود در وصف این آزادیخواه سروده است، دور تا دور این فرش بافته است. ابعاد این فرش، ۲ ٫ ۲۰ در ۱ ٫ ۳۰ سانتی متر است و هم اکنون متعلق به یک ایرانی مقیم استرالیا بنام کرکی است.

در مراسم رونمایی این فرش نفیس که به همت سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری تهران و موزه فرش ایران برگزار می شود. دکتر «توفیق هاشم پور سبحانی» استاد ادبیات، اشعار بافته فرش را قرائت خواهد کرد و دکتر «سروش اکبرزاده»، دبیر اجرایی سلسله همایش های نهضت جنگل در رشت، پیرامون اهداف و آرمان های این جنبش مردمی به رهبری میرزا کوچک جنگلی سخنرانی می کند.

به مناسبت هفته میراث فرهنگی و در موزه فرش ایران، از فرشی با قدمت حدود ۱۱۰ سال مزین به تصویر میرزا کوچک جنگلی رونمایی می شود.

به مناسبت هفته میراث فرهنگی ۲۶ اردیبهشت در موزه فرش ایران، فرش میرزا کوچک جنگلی با قدمت ۱۱۰ سال رونمایی می شود.

آئین رونمایی از این فرش نفیس روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ساعت ۱۴ در موزه فرش ایران (تهران، ضلع شمالی پارک لاله) برگزار می شود.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.

این فرش که تخمین زده می شود بین سال های ۱۲۹۰ تا ۱۳۰۰ خورشیدی و در زمان حیات میرزا کوچک، رهبر جنبش جنگل در گیلان (۱۲۹۷ تا ۱۳۰۰) بافته شده باشد، منقش به تصویر میرزا کوچک جنگلی و در قابی از شعر به خط نستعلیق مزین است.

درباره : پاتوق سرگرمی

ماجرای بازداشت محسن افشانی و سویل در ورزشگاه آزادی

ماجرای بازداشت محسن افشانی و سویل در ورزشگاه آزادی 

محسن افشانی و سویل همسرش هنگام ورود به ورزشگاه آزادی هنگامیکه سویل گریم مردانه داشت دستگیر شدند. خبرهایی مبنی بر دستگیری محسن افشانی و همسرش سویل خیبانی در ورزشگاه آزادی دهان به دهان می‌چرخد . گفته می‌شود محسن افشانی قصد داشته برای دیدن بازی فوتبال پرسپولیس همسرش سویل خیابانی رابا گریم مردانه و ریش و ….وارد ورزشگاه آزادی کند که شناسایی شده اند.بازیگر مشهور و همسرش در ورزشگاه آزادی دستگیر شدند.

ماجرای بازداشت محسن افشانی و سویل در ورزشگاه آزادی

در چند مدت اخیر دختران با گذاشتن ریش و سبیل توانسته بودند داخل استادیوم هاي ورزشی بشوند،حالا یک بازیگر و همسرش هم بااین روش قصد ورود به ورزشگاه را داشتند که دستگیر شدند

ماجرای بازداشت محسن افشانی و سویل در ورزشگاه آزادی

علت دستگیری محسن افشانی و همسرش

بازیگر مشهور و همسرش در ورزشگاه آزادی بازداشت شدند .همسر این بازیگر با گذاشتن ریش و سبیل قصد داشت با ظاهری مردانه وارد ورزشگاه آزادی شود اما با آگاهی مسئولان یگان ویژه این دو نفر بازداشت شدندآنها می‌خواستند بازی پرسپولیس و الجزیره را از نزدیک ببیند.هیچ منبعی رسمی هنوز نامی از این بازیگر و همسرش نبرده است، اما در فضای مجازی خبر بازداشت به محسن افشانی و همسرش سویل منتسب داده شده‌است.

ماجرای بازداشت محسن افشانی و سویل در ورزشگاه آزادی

محسن افشانی بازیگر نه چندان معروفی که حالا هرروز با یک جنجال سرزبان هاي افتاده است، از سفر به بيرون از کشور و حضور در کنسرت خوانندگان لس آنجلسی، تا انتشار عکس‌های غیر عرف از خود و همسرش تا درگیری لفظی با صاحبان کانالهای سیاسی اپوزوسیون… خبر ساز می‌شود

ماجرای بازداشت محسن افشانی و سویل در ورزشگاه آزادی

سویل تیانی خیابانی که همیشه به همراه همسر بازیگرش در اماکن مختلف حضور پیدا می‌کند حالا در استادیوم آزادی جنجال افرینی کرده‌است و باز هم به صد خبر های امده است.آنها در شبکه هاي مجازی به خصوص اینستاگرام نیز با اشتراک گذاشتن فیلم و تصاویر دو نفره جنجال هاي زیادی رابه وجود می اوردند.

ماجرای بازداشت محسن افشانی و سویل در ورزشگاه آزادی

این زن و شوهر جوان از هنرمندان پر انرژی بوده که همیشه شیطنت هاي زیادی انجام می‌دهند.لازم به ذکر است که تیم پرسپولیس دریک هشتم نهایی جام قهرمانان آسیا با تیم الجزیره کشور امارات بازی داشت که به نهایت با نتیجه ۲ بر ۲ این تیم را شکست داد و به لطف بگو گل زده در خانه رقیب به مرحله بعد صعود کرد.

ماجرای بازداشت محسن افشانی و سویل در ورزشگاه آزادی

محسن افشانی بازیگر ایرانی زاده فروردین سال ۱۳۶۸ درروستای وانشان گلپایگان است. او بازیگر، مجری تلویزیون، تهیه کننده و کارگردان ایرانی است.بازیگر مورد علاقه وی حامد بهداد، خواننده مورد علاقه اش احسان خواجه امیری و محسن نامجو، مجری مورد علاقه وی رشیدپور است.

ماجرای بازداشت محسن افشانی و سویل در ورزشگاه آزادی

درروستای سرسبز و دور افتاده اي در گلپایگان به دنیا آمد. رشته درسی او در دبیرستان ریاضی بودو به مهندسی شیمی و مکانیک بسیار علاقه دارد «که تا دیپلم بیش‌تر پیش نرفت!»محسن یک خواهر بزرگ تر از خودش دارد « که اگر مزاحمش بشه پودرش می کنه!!». او از کودکی به بازیگری علاقه داشت ولی تست داد ودر ابتدا در مجری گری مورد قبول واقع شد.

ماجرای بازداشت محسن افشانی و سویل در ورزشگاه آزادی

در برنامه استانه نخستین بار مجری گری کرد ودر برنامه هاي ما دوتا، بوم سفید، درود بهار نیز بعنوان مجری حاضر شد ودر حرفه بازیگری هم در کاراگاهان و ترانه مادری ایفای نقش کرده‌است.محسن افشانی در برنامه نویسی تحت وب هم تا حدی سر رشته دارد ودر شبکه هاي مجازی شایعه شده که وی صاحب چندین سایت در خارج کشور است.

ماجرای بازداشت محسن افشانی و سویل در ورزشگاه آزادی

اما بازی در سریال ترانه مادری درکنار سیاوش خیرابی باعث شد او به شهرت برسد و این شروع بازیگری محسن افشانی بود که با توجه به سن کم چندین تهیه کنندگی و کارگردانی را هم در کارنامه هنری اش دارد. 

ماجرای بازداشت محسن افشانی و سویل در ورزشگاه آزادی

ازدواج محس افشانی با سویل

او در تاریخ آذر ۱۳۹۶ در صفحه اینستاگرامش اعلام کرد که ازدواج کرده‌است و عکس همسرش سویل را منتشر کرد.

ماجرای بازداشت محسن افشانی و سویل در ورزشگاه آزادی

به کسى که از ته دل میخواستمش رسیدم…
خدا رو شاکرم
این اتفاق، من رو وارد مرحله جدیدى از زندگى کرد که از ته قلب خوشحالم
بیش‌تر، از شعف خانواده ام خوشحالم که آرزوى هر پدر و مادرى دیدن خوشبختى فرزندشه…
با خانواده اى وصلت کردم که پر از مهر و محبت و ادب و انسانیت هستند و هیچ چیز مهمتر از محبت از درون و بیرونشون نیافتم…
براى خوشبختى من و همسرم دعاى خیر کنید…
یا حق

ماجرای بازداشت محسن افشانی و سویل در ورزشگاه آزادی

حواشی درمورد سایت پیش بینی فوتبال

در اردیبهشت ۹۷ در فضای مجازی شایعه شد که وی صاحب چندین سایت پیشبینی فوتبال است که او تا به حال تکذیب نکرده است.

ماجرای بازداشت محسن افشانی و سویل در ورزشگاه آزادی

ماجرای جمع آوری کمک برای حلما

در فروردین سال ۹۷ او در اینستاگرام تقاضای کمک برای دختر بچه اي بیمار به نام هلما کرد که بعد از چند استوری گذاشتن و پست گذاشتن از وضعیت این دختر، هیچ هزینه اي به خانواده این دختر پرداخت نکرد. پدر هلما با انتشار پست و استوری در اینستاگرام از این وضعیت شاکی شد و تقاضای کرد که پول گرد آوری شده به حساب هاي دولتی واریز شود و به عدد کارت محسن افشانی مبلغی واریز نشود.

ماجرای بازداشت محسن افشانی و سویل در ورزشگاه آزادی

ماجرای بازداشت محسن افشانی و سویل در ورزشگاه آزادی

ماجرای بازداشت محسن افشانی و سویل در ورزشگاه آزادی

ماجرای بازداشت محسن افشانی و سویل در ورزشگاه آزادی

ماجرای بازداشت محسن افشانی و سویل در ورزشگاه آزادی

ماجرای بازداشت محسن افشانی و سویل در ورزشگاه آزادی

ماجرای بازداشت محسن افشانی و سویل در ورزشگاه آزادی

 

درباره : پاتوق سرگرمی

تیتراژ ماه عسل 97 با صدای بهنام بانی پخش می شود

به گزارش دنج پاتوق – دیگر به نفس های آخر ماه شعبان رسیدیم و ماه مبارک رمضان نیز نزدیک است و شروع ماه مهمانی خدا بسیار نزدیک است و تلویزیون همیشه در این ماه مبارک برنامه ریزی های زیادی برای مخاطبان می کند حتی در دوره ای بهترین سریال های تلویزیون در این ماه پخش می شده است اما چند سالی است که سریال های رمضانی تلویزیون زیاد به دل مخاطب نمی نشیند و دلایل فراوانی هم این مورد دارد که موضوع این مطلب ما نیست اما پای ثابت بیش از یک دهه اخیر تلویزیون برنامه ماه عسل احسان علیخانی بوده است که هر ساله یکی از بهترین و ر بینده ترین برنامه های تلویزیونی بوده است و دلیل آن را هم همه شما به خوبی می دانید.

اما یکی از جذاب ترین بخش های ماه عسل نیز تیتراژ های ماه عسل بوده است خوانندگان بسیار در این چند سال نیز تیتراژ این برنامه را خواننده اند که بسیاری نیز در موسیقی ایران نیز سر صدا کرده اند و امسال هم در ایام عید سینگال های از سوی علیخانی می رسید که قرار است بهنام بانی خواننده تیتراژ ماه عسل ۹۷ باشد خواننده ای که در دو سال اخیر بسیار پر کار و موفق بوده است و در عید امسال در برنامه نوروزی احسان علیخانی با دعا تحویل سال اشک احسانی را که چندین سال بخاطر گریه نکردنش مورد انتقاد بود را در آورد.

اما به دور از این حواشی امیدواریم ماه عسل امسال هم بتواند مهمان خوب سفره های قبل از افطار شما باشد و بتواند دوباره قدم بزرگی در سوی فرهنگ سازی و نشان دادن قهرمان های واقعی از جنس خود مردم باشد. ما از همین جا به بهنام بانی بابت خوانندگی تیتراژ ماه عسل ۹۷ نیز تبریک می گوییم و امیداوریم این تیتراژ هم مثل سایر تیتراژ های این برنامه بتواند مورد استقبال مردم قرار بگیرد.

درباره : پاتوق سرگرمی

تجاوز جنسی به دختر جوان 22 ساله در حمام خانه مجردی

تجاوز جنسی به دختر جوان ۲۲ ساله در حمام خانه مجردی

ماجرای تجاوز جنسی پسر جوان تهرانی به دختر شیرازی ۲۲ ساله پولدار با نقشه طراحی شده در حمام خانه مجردی را در ادامه می‌خوانید. دختر جوان بعد از تجاوز به پلیس مراجعه کرد و ماجرا را اینطور توضیح داد.

 

تجاوز به دختر جوان شیرازی ؛ این دختر دانشجو که با حمایت مالی پدر پولدارش از شیراز به تهران آمده و خانه مجردی داشت با دیدن فیلم هایي از استحمام خود در تلگرامش وحشت زده تسلیم خواسته هاي‌ مرد متجاوز شد.

 

به گزارش دنج پاتوق اواخر آبان ماه سال گذشته با شکایت دختری ۲۲ ساله به نام الهه یکی از کثیف ترین مردان پایتخت نشین بخاطر تجاوز به این دختر در همسایگی شان بازداشت شد.

 

این دختر که افسرده شده بود در مراجعه به دادسرا گفت:از ۳ ماه پیش وادار به ارتباط با مردی به نام بهزاد در همسایگی مان شدم و حالا احساس می‌کنم اگر بهمین شکل پیش بروم نابود خواهم شد.

 

وی افزود: خانواده من در شیراز زندگی میکنند و من برای تحصیل به تهران آمدم و پدرم خانه اي برایم خرید و من به تنهایی در آن زندگی می‌کنم.

 

دختر گریان ادامه داد: یک روز وقتی دیدم از لوله حمام طبقه بالایی مان آب می چکد سراغ آن ها رفتم و مرد همسایه با خوشرویی اجازه گرفت تا فردای آنروز برای تعمیرات به خانه ام بیاید پذیرفتم و چون باید به کلاس می رفتم قرار گذاشتیم صبح در رابه رویش باز کنم و وقتی کارش به پایان رسید او در را ببندد.

 

همین کار را هم انجام دادیم و شب وقتی به خانه رفتم دیدم لوله تعمیر شده است البته در طول روز چند باری به موبایل مرد همسایه زنگ زدم و میدیدم در حال کار است.

 

الهه گفت: یک ماه نگذشته بود که از عدد اي ناشناس فیلمی برایم ارسال شد که با دیدن آن شوکه شدم لحظه استحمام من و حتی استراحتم در اتاق خواب فیلم برداری شده بود همان لحظه شک کردم کار مرد همسایه باشد و هنوز در حیرت بودم که پیامی دریافت کردم که نوشته شده بود درست حدس زدید من بهزاد همسایه شما هستم و اگر به حرف هاي‌ من گوش نکنید این فیلم را پخش میکنم و آبرویتان خواهد رفت.

 

خیلی ترسیدم و او خواست شب به خانه من بیاید تا باهم حرف بزنیم تصورم این بود می‌داند پدرم پولدار است و میـــخواهد اخاذی کند اما او خواست به من تجاوز کند التماس کردم نپذیرفت و مدام تهدیدم کرد تا این که چاره اي ندیدم و اجازه دادم به من تجاوز کند.

 

وی ادامه داد:هر روز افسرده تر میشدم او بسیار نامرد بود حتی کتکم زده است هربار همسرش را در راه پله ها میدیدم خجالت می کشیدم همه ی ساعات روزم از خودم متنفر بودم تا این که خواستگاری پیدا کردم و از بهزاد خواستم من را و فیلم را فراموش کند تا من ازدواج کنم که کلی با من درگیر شد و تهدیدم کرد آبرویم را خواهد برد.

 

چاره اي نبود و آمدم شکایت کنم. با هماهنگی هاي‌ پلیسی بهزاد دریک قرار صوری بازداشت شد و وقتی خودرا در برابر افشای رازش دید نصب دوربین در حمام و اتاق خواب الهه را پذیرفت اما رابطه با او را به گردن نگرفت.

 

مرد متجاوز گفت: وقتی برای تعمیر لوله آب به خانه الهه رفتم وسوسه شدم تا در غیابش دوربین نصب کنم و چون شغلم همین بود براحتی اینکار را کردم.

 

وی افزود: بعد از یک ماه باز وسوسه شدم الهه را تحت سلطه بگیرم و همین کار را کردم اما او خودش خواست رابطه داشته باشیم وگرنه من پول می‌خواستم.

 

به گزارش دنج پاتوق ؛ پرونده این مرد متجاوز پس از ارجاع به دادگاه کیفری پشت درهای بسته تحت رسیدگی قرار گرفت و قضات وی راکه اصرار داشت تجاوزی در کار نبوده به خاطر اقدامات سیاهش و رابطه نامشروع به ۵ سال زندان و۹۹ ضربه شلاق محکوم کردند و این رای با اعتراض بهزاد در دادگاه عالی رسیدگی شده و مورد تایید قرار گرفت.

تجاوز جنسی به دختر جوان 22 ساله در حمام خانه مجردی

ماجرای تجاوز به دختر جوان بازیگر توسط کارگردان مشهور سینما

 

تعرض به دختر جوان توسط کارگردان مشهور

انتشار آن خبر از یک طرف مواجه شد با کامنت هاي‌ تعداد زیادی از مخاطبان که میخواستند از هویت فرد محکوم که نام و نام خانوادگی احتمالی اش در شبکه هاي‌ اجتماعی منتشر شده بود خاطرجمعی پیدا کنند و از طرف دیگر نیز برخی مخاطبان به طرح پرسش درباره انچه فریب دختر جوان قلمداد شده بود پرداخته بودند.

سوال این مخاطبان این بود که چطور می‌شود دختری جوان و دانشجو آن هم در روزگار ما به اسانی اینچنین به سبک داستان پاورقی هاي‌ دهه هاي‌ پیش فریب داده شود؟! برای رسیدن به پاسخ این سوال به سراغ این دختر جوان رفتیم.

این دختر شاکیه که از این جا به بعد او را «ع» می نامیم در جواب سوال ما که از ناباوری مخاطبانمان حکایت داشت کوشید با اشاره به خاستگاه خانوادگیش و البته چگونگی آشنایی با فرد موردنظر، به این پرسش پاسخ دهد.

 

یک دهه هفتادی هستم

وی گفت:من یک دهه هفتادی هستم و متولد ۱۳۷۴ در یکی از شهر های جنوبی کشور. پدرم مردی معتقد است و خانواده اي مذهبی دارم که همواره ما رابه رعایت اصول اخلاقی تشویق کرده اند. بدلیل شغل پدرم و بدلیل سکنی گزیدن دریک مجتمع ارگانی حتی در خانه پدری ام ماهواره هم نداشتیم.

 

وی ادامه داد:من از نوجوانی با فضای هنر و ادبیات مأنوس بودم و بعد ازآن که درسال ۹۳ در رشته حسابداری در دانشگاه آزاد شهری حوالی تهران پذیرفته شدم در خوابگاه دانشجویی مستقر شدم ودر کنار تحصیل بد ندیدم علاقه خودم به بازیگری را هم از طریق آکادمیک دنبال کنم.

این دختر جوان با اشاره به عدم موافقت ابتدایی پدرش با تحصیل بازیگری اش بیان کرد:به هرحال نگاه خانواده من طوری بود که در ابتدا موافق حضور من دراین حیطه نبودند اما بعد از مدتها گفت و گو با پدرم بالاخره ایشان را راضی کردم و ایشان هم بعد از آمدن به تهران و تحقیق در بین آموزشگاه هاي‌ مختلف به سراغ آموزشگاه آقای بازیگر رفت ودر آنجا ثبت نام کردیم. «منظور از آقای بازیگر همان بازیگر عده اي از آثار تاریخی سال هاي‌ ابتدای انقلاب و آثار مناسبتی سال های اخیر است».

 

هنگام اجرای یک تئاتر در آموزشگاه موردنظر سروکله فرد موردنظر پیدا شد

«ع» درباره آشنایی خود با کارگردان موردنظر گفت:دراین آموزشگاه سه ترم تحصیل کردم. ترم آخر تحصیل در آموزشگاه که مقارن ابتدای سال ۹۴ بود مشغول اجرای تئاتری بودم که آن فرد برای دیدن اجرا ي ما آمد و بعد از تماشای اجرا گفت برای بازی در پروژه جدیدش که «قو» نام داشت قصد دارد از من استفاده کند و این ابتدای آشنایی ما بود.

استادمان در آموزشگاه این کارگردان را تأیید کرد

وقتی از این دختر جوان پرسیدیم که آیا درباره این کارگردان با مدیر آموزشگاهش یعنی همان آقای بازیگر مشورت نکرده، گفت:اتفاقا هم با مشاور ایشان در آموزشگاه و هم با استادمان در آموزشگاه که یکی از چهره هاي‌ بنام تئاتر است درباره این فرد صحبت کردم و هردو ایشان را تأیید کردند و مرا تشویق کردند به همکاری وگرنه من هم که آدمی نبودم بی تحقیق درباره سوابق کارگردان پاسخ مثبت دهم.

 

برای صحبت درباره فیلمنامه مرتب در جلسات مختلف حضور داشتم

او سپس با بیان مراودات بعدی خود با این فرد اظهار داشت:به واسطه فیلمنامه “قو” که ایشان بنا بود با مضمون میزان امنیت در ایران آنرا بسازد مرتب در جلسات مختلفی حضور داشتم که به غیر از وی بازیگران دیگری هم در آن حضور داشتند از جمله فرزند یکی از کارگردانان شناخته شده ژانر تاریخی.

وی ادامه داد:مرتب به بهانه آشنایی با کاراکتر و دورخوانی فیلمنامه دور هم جمع می شدیم ودر این مدت ایشان مرتب مرا بعنوان بازیگر اصلی فیلم «قو» معرفی میکرد؛ فیلمی که طبق ادعای ایشان بنا بود با سرمایه گذاری یک آلمانی تولید شود! در نهایت نیز به بهانه یکی از همین جلسات کاری، آن اتفاق برایم رقم خورد.

 

تولید فیلمنامه اي که وجود امنیت در ایران را زیر سوال میبرد با سرمایه گذاری یک آلمانی!

«ع» با اشاره به این که فیلمنامه «قو» درباره دخترجوانی بوده که از کشور آلمان به ایران می‌آید ودر این بین کشمکشی صورت می‌گیرد میان وی و نامزدی که بزرگ شده ایران است درباره میزان امنیت در داخل کشور گفت:فیلمنامه اینکار ماهیتی ضدایرانی داشت ودر طول فیلمنامه سعی می شد القاء شود زنان در ایران امنیت ندارند.

 

شاید یکی از دلایلی که فیلم سرمایه گذار ایرانی پیدا نکرده بود همین بودو البته دلیل دیگرش به سوابق این کارگردان در تولید دو فیلم توقیفی قبلی بازمی گشت.

 

از او پرسیدیم که آیا همین مضمون شما رابه نگرفتن پروانه ساخت توسط وی مشکوک نکرده بود، او اظهار داشت:در ابتدا که مرتب می‌گفت ظرف روزهای آینده پروانه ساخت خواهیم گرفت ولی در نهایت هم پروانه ساخت نگرفت.

 

من درخانواده معتقدی بزرگ شده بودم

«ع» درباره ماجراهای پس ازآن حادثه بیان داشت:من درخانواده معتقدی بزرگ شده بودم و برای همین از هرگونه رابطه قبل از ازدواج پرهیز میکردم و فعلی که از ایشان رخ داد مصداق بارز تعرض بود. ضمن این که پیگیری قضایی هم از طریق دکتری قانونی و هم آزمایش دی.آن.اي تأیید این امر بود.

وی با اشاره به وضعیت روحی خرابش در روزهای بعد ازآن اتفاق گفت:بعد ازآن اتفاق حدودا ۱۰ روزی طول کشید تا از ایشان شکایت کنم؛ دلیل اش هم این بود که در شوک روحی بدی به سر می بردم و واقعا قدرت تحلیل این شرایط را نداشتم. بعد ازآن اما خیلی زود از ایشان شکایت کردم و وی هم بلافاصله بعد از تأییدیه دکتری قانونی احضار شد اما منکر قضیه شد و به دنبال آن دستور انجام آزمایش دی.آن.اي صادر شد.

 

انجام این آزمایش حدودا ۶ ماه طول کشید ودر این مدت ایشان مرتب برای من پیغام می فرستاد.ابتدا پیغام ها از جنس تطمیع بودو وعده هاي‌ مالی و ازدواج اما بعد کار به پیغامهای تهدیدآمیز رسید که همین مرا در پیگیری قضیه راسختر کرد.

 

روز دادگاه ادعا کرد من صیغه اش بوده ام

وی افزود:در نهایت اواخر دی ماه به دادگاه رفتیم و نتیجه آزمایش دی.آن.اي که علیه ایشان بود به او ابلاغ شد. یادم می‌آید در آن جلسه به ایشان تأکید شد که اگر صادقانه برخورد کند به ایشان تخفیف مجازات می خورد اما ایشان بازهم ماجرا را کتمان کرد و وقتی نتیجه دی.آن.اي به او ابلاغ شد ادعا که من همسر صیغه اي اش بوده ام! این جا بود که به ایشان تأکید شد دوشیزه بدون اذن پدر نمی‌تواند حتی صیغه کسی شود که مجددا وی سفسطه کرد و از این گفت که مرا صیغه کرده بود تا حین همکاری به گناه نیفتم که البته هیچ کدام از این گفته ها هم کارگر نیفتد ودر نهایت همان روز دادگاه ایشان را بازداشت کردند.

 

«ع» خاطرنشان ساخت:از اواخر دی ماه تا اواخر بهمن ماه که حکم صادر شود فرد موردنظر در بازداشت موقت به سر می‌برد اما سعی می‌کرد صفحه اجتماعی اش را از طریق برادرش به روزکند تاکسی متوجه ماجرای محکومیتش نشود.

او درباره چرایی اعتراضش به حکم صادره که ۱۰۰ ضربه شلاق و دو سال محرومیت از فعالیت هاي‌ هنری است گفت:اعتراض کردم چون فکر می‌کردم آسیبی که ایشان به من زده به شدت بالاتر است. ایشان نه تنها با آبروی من بازی کرد که با آبروی پدر و خانواده ام هم بازی کرد. حتی در خوابگاه دانشجویی هم از آزارهای ایشان در امان نبودم. این را بگذارید کنار تهدیدات مختلفی که از جانب ایشان حین آغاز پیگیری قضایی شکل گرفت.

 

«ع» تأکید کرد:من به لحاظ روحی به شدت آسیب دیده ام و این آسیب دیدگی حالا حالاها با من است پس نباید به من خرده بگیرند که چرا در پیگیری شکایتم این قدر راسخ هستم.

 

یک کارگردان زن صاحب نام از جسارتم تشکر کرد

او درباره برخورد اهالی هنر با این ماجرا هم روایت جالبی را ارائه داده است.

 

وی گفت:اخیرا تماسی با یکی از کارگردانان زن صاحب نام که در همین سال‌های اخیر فیلمی درباره تجاوز به دختران ساخته است داشتم و ایشان به شدت از من تشکر کرد که جسارت به خرج داده ام و جلوی این اتفاق ایستاده ام.

 

وی صراحتا به من گفت راهم درست است. با این حال بودند برخی چهره هاي‌ نه چندان مطرح هم که مرا از عاقبت پیگیری قضایی ترساندند که خوشبختانه حرفهای انها خللی در اراده من ایجاد نکرد. (متاسفانه آمار تجاوز جنسی در حال افزایش است و باید بیشتر مراقب بود.)

درباره : پاتوق سرگرمی
صفحات سایت