دنج پاتوق


21 عکس از مدل کمد دیواری 97

برای شما در یکی دیگر از پست های دنج پاتوق عکس های فوق العاده زیبا و جدید از مدل کمد یواری ۹۷ ۲۰۱۸ را منتشر کردیم. کمد دیواری که نقش بسیار زیادی در زیبایی دکوراسیون منزل دارد یکی از ارکان اصلی دکوراسیون اتاق ها محسوب می شود و زیبایی آن به زیبایی کلی خانه بسیار کمک می کند اما مدل های مختلف کمد دیواری وجود دارد و بعضی اوقات کاتالوگ های که استاد کار های چوب به مشتری ها نشان می دهند نمی تواند سلیقه مشتری های درب بگیرید از همین رو ما در این پست و پست های آینده تلاش خواهیم کرد مدل های جدید و زیبا از مدل کمد دیواری های که بسیاری هنرمندانه درست شده است را با شما به اشتراک بگذاریم. شما اگر فکر می کنید کمد دیواری که در خانه دارید هنرمندانه و زیبا است و می تواند به بازدید کنندگان کمک کند تا انتخاب بهتری داشته باشد می توانید از طریق ایمیل عکس ها را برای ما ارسال و کنید ما در کوتاه ترین زمان آن به این مطلب اضافه خواهیم کرد تا سایر افراد هم بتوانند از آن استفاده کنند. شما را دعوت می کنم به تماشای عکس های جدید مدل کمد دیواری سال ۹۷٫

مدل کمد دیواری

مدل کمد دیواری

مدل کمد دیواری

مدل کمد دیواری

مدل کمد دیواری

مدل کمد دیواری

مدل کمد دیواری

مدل کمد دیواری

مدل کمد دیواری

مدل کمد دیواری

مدل کمد دیواری

مدل کمد دیواری

مدل کمد دیواری

مدل کمد دیواری

مدل کمد دیواری

مدل کمد دیواری

مدل کمد دیواری ام دی اف اتاق خواب

مدل کمد دیواری

مدل کمد دیواری

رنگ کمد دیواری ۲۰۱۸

مدل کمد دیواری

امیدواریم در پایان از بین این عکس ها مدلی را انتخاب کرده باشید بزودی شاهد مدل های جدید و خاص تری در سایت دنج پاتوق خواهیم بود.

درباره : پاتوق سرگرمی

تعبیر خواب آهن | تعبیر خواب آهن ربا | تعبیر خواب آهنگر

اواع تعبیر خواب

تعبیر خواب کامل آهن و آهن ربا و تعبیر خواب آهنگر چیست ؟

تعبیر خواب زیبا از بزرگان

 

۱- تعبیر خواب آهن ربا

تعبير خواب آهن ربا به روايت لوک اویتنهاو

 

دیدن آهن ربا در خواب: دوستانی جدید خواهی داشت.

 

پیدا کردن آهن ربا: عاشق خواهید شد.

 

تعبير خواب آهن ربا به روايت آنلی بیتون

 

۱ـ دیدن آهن ربا در خواب، نشانه ان است كه با چیدن مقدماتی منطقی برای پیشرفت خود در زندگی، راهی باز خواهید كرد.

 

۲ـ اگر دختری در خواب احساس كند آهن ربایی وی را به سمت خود جذب می كند، نشانه ان است كه درخانواده او تحولاتی صورت خواهد گرفت كه موجب شادمانی او و اعضای خانواده اش خواهد شد.

 


تعبیر خواب آهن | تعبیر خواب آهن ربا | تعبیر خواب آهنگر

۲- تعبیر خواب آهن

تعبير خواب آهن به روايت محمد بن سیرین

اگر ابزار آهنی در خواب ببیند، تعبیر ان باشد که خادمی به اختیار خواهد اورد.
اگر آهن جز به صورت ابزار و وسیله کار ببیند ؛ به اندازه ان مال و کالا به بیننده خواب خواهد رسید.
اگر ببیند آهن به او دادند ؛ به اندازه آهن مال و متاع به او بخشیده می‌شود.
آهنگری رابه خواب دیدن، اگر مشهور باشد بر سلطان دلالت دارد و اگر مشهور نباشد تعبیر خواب برایش بستگی به چیزی است که در خواب دیده است ؛ اگر موضوع خوشایندی به آهنگر مربوط می شده ؛ به سختی و دشمنی و .. قابل تعبیر است.
اگر ببیند آهن و یا مس ذوب می‌کرد ؛ دلیل ان باشد که از مردم غیبت و بدگویی می‌کند.

 

تعبير خواب آهن به روايت امام جعفر صادق «ع»

دیدن اشیای آهنی در خواب، دلالت بر منفعت و قوت و توانایی و پیروزی بر دشمن دارد.
هر چیز كه از آهن به خواب بیند، كه از سوزن بود، آنهم منفعت و قوه و ولایت و توانائی و ظفر یافتن بر دشمن بود.

 

تعبير خواب آهن به روايت ابراهیم کرمانی

اگر ببیند از آهن سلاحی دارد، به سلطان و امیر منتسب و مربوط میشود.
اگر ببیند از سنگ آهن بیرون می آورد، رنج و سختی به او می‌رسد.

 

تعبير خواب آهن به روايت یوسف نبی

دیدن آهن ومس و روی و ارزیروغیران تعلق به منفعت دنیا دارد.
دیدن آهن قوت ظفر بود.

 

 تعبير خواب آهن به روايت لیلا برایت

دیدن آهن در خواب، به معنى قوت، مقاومت، و گاهى مقاومت در مقابل نقشه هاى خودتان است.
اگر دیدید که آهنگرى مى کنید، بیانگر ان است که دچار زحمت و دردسر زیادى مى شوید.
دیدن آهن گداخته در خواب، به معنى عشق آتشین است.
اگر زنجیر آهنى را در خواب خود دیدید، بدانید آینده‏ شما بسیار مبهم و تاریک خواهد بود.

 

 تعبير خواب آهن به روايت آنلی بیتون

۱ـ دیدن آهن در خواب ؛ علامت پریشانی و اندوه در زندگی است.

۲ـ اگر در خواب احساس کنید زیر سنگینی وزن آهن از پا در می‌آیید، علامت ان است که از نظر روحی سرگرمیهایی به دست می آورید، ولی از نظر مادی زیان خواهید دید.

۳ـ اگر خواب ببینید با وسیله اي به آهن ضربه میزنید، نشانه ان است که فردی خودخواه هستید و با این خود خواهی به دیگران آسیب وارد می‌کنید.

۴ـ اگر در خواب ببینید تولیدکننده آهن هستید، نشانه ان است که برای کسب ثروت به کارهایی غلط دست می رنید.

۵ـ اگر خواب ببینید آهن می فروشید ؛ نشانه ان است که در زندگی توفیق چندانی نمی‌یابید و دوستانتان افرادی قابل رفت و آمد نخواهند بود.

۶ـ دیدن آهن زنگ زده در خواب علامت فقر و ناامیدی است.

۷ـ اگر در خواب ببینید قیمت آهن لرزان می‌شود، علامت ان است که در می‌یابید ثروت تنها عامل پیروزی در زندگی نیست.

۸ـ اگر در خواب ببینید قیمت آهنگران می‌شود، علامت ان است که در تاریکی آینده روزنی پرامید و نورانی خواهید دید.

۹ ـ دیدن آهن گداخته در خواب، علامت ان است که اگر به درستی از انرژی خود استفاده نکنید، شکست خواهید خورد.

 


تعبیر خواب آهن | تعبیر خواب آهن ربا | تعبیر خواب آهنگر

۳- تعبیر خواب آهنگر

تعبير خواب آهنگر به روايت محمد بن سیرین

دیدن آهنگر در خواب، چون بازگردد و اگر بیند كه اهن یا مس همی گداخت، دلیل كند كه این كس مردمان غیبت كند و زشتی گوید.

 

تعبير خواب آهنگر به روايت جابر مغربی

 اگر كسی به خواب بیند كه آهنگری می كرد و نه اهل آن كار بد، دلیل كه او را با كسی خصومت افتد و اگر آهنگر بود، دلیل است كه بر خیر و منفعت و بعضی از معبران گفته اند: آهنگر به تاویل، پادشاه بزرگ بود و دادگر.

 

تعبير خواب آهنگر به روايت یوسف نبی

 دیدن آهنگران از سلطان روزی یابد.

 

 تعبير خواب آهنگر به روايت آنلی بیتون

 دیدن آهنگر در خواب، نشانه این است كه به زودی مسئولیت هایی سنگین بر دوش شما گذاشته خواهد شد .

انواع تعبیر خواب کامل و جذاب را در پایین بخوانید.

درباره : پاتوق سرگرمی

می خواهیم یک بازی ابداع کنیم که هر دو کارت، دقیقا یک آیتم مشترک داشته باشند.

شیوا در حال طراحی یک بازی است. این بازی شامل تعدادی کارت است که روی هر یک از آن‌ها سه عدد متمایز از مجموعه‌ی اعداد ۱ تا ۷ درج شده است. شیوا می‌خواهد کارت‌ها را به نحوی بسازد که هر دو کارت متمایز دقیقا یک عدد مشترک داشته باشند. در این صورت، او حداکثر چند کارت متفاوت می‌تواند بسازد؟

الف) ۲      ب) ۳       ج) ۵       د) ۷       هـ) ۹

•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••

پاسخ :

گزینه درست : «د»

واضح است که هر عدد در حداکثر ۳ کارت قابل درج است، زیرا اگر عددی مانند x در چهار کارت درج شود، تمام هشت عدد دیگر در این چهار کارت باید متمایز باشند که به دلیل وجود تنها ۷ عدد متمایز امکان پذیر نیست. در نتیجه تعداد کل کارت‌های قابل ساخت حداکثر ۷/۳×۳ است. این ۷ کارت را می‌توان به شکل زیر ساخت:

(۱,۲,۳) ,(۱,۴,۵) ,(۱,۶,۷) ,(۲,۴,۶) ,(۲,۵,۷) ,(۳,۴,۷) ,(۳,۵,۶)


منبع : ihoosh.ir

درباره : پاتوق سرگرمی

14 عکس نوشته جدید و خاص 97  2018

بعد از مدت ها دوباره در وب سایت دنج پاتوق برای شما عکس نوشته جدید و خاص سال ۹۷ ۲۰۱۸ را نیز منتشر کردیم. مثل سایر پست های عکس های پروفایل ما خاص ترین و جدیدترین ها را برای کاربران گرامی سایت انتخاب کردیم و اگر از مخاطبان ما باشید متوجه شده اید که همیشه تلاش شده است در کنار اینکه عکسهای زیبایی را برای شما قرار می دهیم کیفیت ، حجم و مناسب بودن عکس ها از الویت های اصلی در انتشار چنین پست های بوده است و تقریبا می توانیم بگویم انواع عکس های مورد توجه شما مردم را در سایت قرار دادیم و در قسمت سرگرمی می توانید به دنیایی از عکس های پروفایل مخصوص و خاص دسترسی داشته باشید. با اینکه تعداد پست های اینگونه در سایت کم شده است اما کیفیت پست ها و عکس های استفاده شده هنوز بالا است و در ادامه می توانید سری جدید عکس نوشته جدید و خاص سایت تفریحی و سرگرمی دنج پاتوق را مشاهده کنید.

عکس نوشته جدید و خاص

 

عکس نوشته جدید و خاص

 

عکس نوشته جدید و خاص

 

عکس نوشته جدید و خاص

 

عکس نوشته جدید و خاص

 

عکس نوشته جدید و خاص

۱۴ عکس نوشته جدید و خاص ۹۷ ۲۰۱۸

عکس نوشته جدید و خاص

عکس نوشته جدید و خاص

 

عکس نوشته جدید و خاص

 

عکس نوشته جدید و خاص

 

عکس نوشته جدید و خاص

 

عکس نوشته جدید و خاص

 

عکس نوشته جدید و خاص

 

عکس نوشته جدید و خاص

امیدواریم در پایان این پست هم مورد پسند و رضایت شما بازدیدکنندگان گرامی قرار گرفته باشد با استفاده از دکمه های اشتراک گذاری می توانید از ما برای تولید محتوا بیشتر حمایت کنید.

درباره : پاتوق سرگرمی

تغییرات جدید در شاسی بلند مزدا CX-5 (مشخصات مزدا CX-5)

مشخصات مزدا CX-5

مزدا در تولید خودرو شاسی بلند مزدا CX-5 موفق عمل کرده و توانسته خودروی استاندارد و مورد قبول به بازار ارائه دهد. در بازارهای دنیا در سه تیپ پایه ،تورینگ و گرند تورینگ عرضه میگردد که با توجه ارزش گذاری گمرک مشخص است که نسخه تورینگ و یا گرند تورینگ به بازار ایران راه خواهد یافت.

 

تغییرات جدید در شاسی بلند مزدا CX-5

به گزارش گروه خودرو دنج پاتوق: این مدل کاملترین تیپ این اتومبیل بوده که به سیستم چهار چرخ متحرک نیز مجهز شده است . در نتیجه مزدا CX-5 یکی از کراس اور هاي‌ چهار چرخ متحرک بازار ایران خواهد بود.

تغییرات جدید در شاسی بلند مزدا CX-5 (مشخصات مزدا CX-5)

مزدا خبر ارتقای شاسی بلند CX-5 خودرا با مجموعه‌اي از گزینه‌هاي‌ ایمنی و استفاده از موتور ۲٫۲ لیتری دیزلی و یک مدل بنزینی اتوماتیک اعلام کرد.

 

خودرو های CX-5 کنونی نسل دوم این خودروها هستند که درسال ۲۰۱۷ به جهان ارائه شده و اینک در فاصله‌اي زمانی کم خودروساز ژاپنی به فکر افتاده تا دستی دوباره به سر این شاسی‌بلند خود بکشد و به دو چندان شدن محبوبیت ان کمک کند.

 

تغییرات جدید در شاسی بلند مزدا CX-5 (مشخصات مزدا CX-5)

موتور خودرو مزدا CX-5

تغییرات جدید در شاسی بلند مزدا CX-5 (مشخصات مزدا CX-5)

 

نسخه ۲۰۱۸ CX-5 مزدا در دو سطح با کد تجاری SE-L Nav+ و اسپورت Nav+ ارتقا یافته است. مشتریان می توانید این ماشین رابا سامانه انتقال قدرت دستی ۶ سرعته و یا یک مدل خودکار ۶ سرعته با قابلیت محرک تمام چرخ i-Activ در اختیار گیرید.

 

این قابلیت در مزدای قدبلند باعث قدرت و عملکرد بهتری  در شرایط لغزش میشود. مزدا به حدی به قدرت “آی- اکتیو” خود مطمئن است که تیزری جذاب از حرکت این نسخه ۲۰۱۹ روی سطوح مختلف رابه نمایش درآورده و قابلیت‌هاي‌ خود رابه رخ رقبا کشیده است.

تغییرات جدید در شاسی بلند مزدا CX-5 (مشخصات مزدا CX-5)

یک موتور ۲ لیتری بنزینی ۱۶۴ اسب‌بخاری و یک  موتور ۲٫۲ لیتری دیزلی با توانی بین ۱۴۸ تا ۱۸۱ اسب‌ بخار نسخه‌هاي‌ مختلف این اتومبیل را پیش خواهند برد. مدل بنزینی با قدرت کمتر تنها با قابلیت چرخ‌هاي‌ جلو ارائه خواهد شد ودر مدل اسپورت‌تر NAV+ شاهد قابلیت محرک چهار چرخ هستیم.

 

در راستای جدید شدن ماشین، ظاهر خارجی نیز تغییراتی لازم دارد. با این وجود تنها تغییر خارجی در فضای خارجی استفاده از رینگ‌هاي‌ ۱۹ اینچی در تریم اسپورت  Nav+   است.

 

تغییرات جدید در شاسی بلند مزدا CX-5 (مشخصات مزدا CX-5)

تغییرات جدید در شاسی بلند مزدا CX-5

 

تجهیزات استاندارد این اتومبیل کاملاً چشمگیر بوده و همه ی‌ مدل‌ها بصورت استاندارد از چراغ‌هاي‌ جلوی LED، آینه‌هاي‌ جانبی تاشوی برقی، سیستم تهویه مطبوع دو ناحیه‌اي، رادیوی DAB و صفحه‌نمایش ۷ اینچی رنگی با ناوبری یکپارچه سود می برند.

 

از دیگر گزینه‌هاي‌ این اتومبیل میتوان کروز نظارت راداری، سامانه شناسایی نقاط کور، ترمز هوشمند، بازرسی نور بالا، و سیستم نگه‌دانده بین خطوط اشاره کرد.

 

CX5 هاي‌ ارتقا یافته در اواخر ماه آگوست سال جاری با قیمت پایه حدود ۲۴,۷۹۵ پوند در انگلستان ارائه خواهند شد.

تغییرات جدید در شاسی بلند مزدا CX-5 (مشخصات مزدا CX-5)

نقاط قوت مزدا CX-5

ظاهر شیک: کل محصولات مزدا بسیار شیک هستند و CX-5 جدید نیز به سهولت یکی از زیباترین کراس اوورها کلاس خود لقب می گیرد. با ظاهری لوکس، جزئیات هوشمند و طراحی‌اي که پیر نمی شود، کراس اوور مزدا از طراحی‌هاي‌ افراطی و تفریطی اجتناب کرده است.

 

تجهیزات استاندارد درخور خودرو مزدا CX-5 :

برای سال ۲۰۱۸؛ حتی مدل پایه اسپورت CX-5 نیز دارای غربیلک فرمان و اهرم تعویض دنده چرمی، پایش نقاط کور و هشدار ترافیک عقب میباشد. این مدل همچنین دارای چراغ‌هاي‌ جلو و واحدهای روز روشن LED میباشد. تمامی این تجهیزات تنها با بهای ۲۵۱۲۵ دلاری در معرض است که با قیمت تعداد زیادی از رقبای خود کاملاً رقابت میکند.

 

دینامیک رانندگی غیر قابل‌ رقابت مزدا CX-5:

این ماشین در کلاس کراس اوورهای کامپکت یک محصول واقعاً اسپورت بوده و فرمان و هندلینگ فوق‌العاده ان یک سر و گردن بالاتر از رقبا می باشد. یکی از نویسندگان اتوگاید درباره CX-5 گفته است: “CX-5 در سر پیچ‌ها به‌طور کاملاً احساس‌برانگیز بصورت تخت باقیمانده که برای یک شاسی‌بلند کامپکت واقعاً برجسته محسوب میشود.

 

این ماشین شهرت مزدا بعنوان خودروی راننده را زنده کرده و بهترین تجربه رانندگی کلی را در کلاس خود ارائه میکند. این ماشین توازن با دقتی بین کاراکتر هیجان‌انگیز و سواری آسان ایجاد نموده است.

 

کابین فراتر از حد انتظار در خودرو مزدا CX-5 :

حتی بدون آپشن قابل توجه کابین چرمی، مدل پایه CX-5 عده اي از مدل‌هاي‌ گران‌تر را نیز شرمنده میکند. تریم رده میانی تورینگ دارای طراحی چرم و جیر منحصربه‌فرد صندلی‌ها بوده که کاملاً جذاب است؛ اما طراحی کلی و کیفیت متریال به کار رفته فراتر از خودرویی در چنین کلاس می باشد. ارگونومی CX-5 نیز خوب بوده و سوئیچ‌ها و بازرسی‌هاي‌ ضروری نیز بسیار یوزر فرندلی هستند.

تغییرات جدید در شاسی بلند مزدا CX-5 (مشخصات مزدا CX-5)

نقاط ضعف مزدا CX-5

فضای محفظه بار محدود:

این ماشین از نظر محفظه بار پشت صندلی‌هاي‌ ردیف دوم در برابر عده اي از رقبای خود کم می‌آورد. البته زمانی که این صندلی‌ها تا شوند فضای زیادی فراهم میشود اما در کلاسی که برخی رقبا فضای داخلی بسیار زیادی دارند آرزو میکنید که اي کاش CX-5 فضای زیادی داشت.

 

نبود گزینه‌هاي‌ گوناگون پیشرانه:

تنها یک پیشرانه برای هر سه تریم CX-5 وجوددارد که از نوع ۴ سیلندر ۲٫۵ لیتری اسکای اکتیو جی با قدرت ۱۸۵ اسب بخار است. این پیشرانه در نسل قبلی نیز وجود داشته اما به‌روزرسانی‌هاي‌ گسترده‌اي در ان صورت گرفته است.

 

این پیشرانه برای مدل سال ۲۰۱۸ یک تغییر دیگر نیز داشته و ان اضافه شدن تکنولوژی غیرفعال سازی سیلندر میباشد. گفته شده است در آینده پیشرانه دیزلی نیز برای این اتومبیل در معرض خواهد بود.

تغییرات جدید در شاسی بلند مزدا CX-5 (مشخصات مزدا CX-5)

خودرو مزدا CX-5 : هزینه‌هاي‌ مالکیت بالاتر از حد متوسط:

علیرغم این که سهم مزدا در بازار رو به افزایش یافته اما شبکه نمایندگی شرکت در آمریکای شمالی نسبت به هوندا، تویوتا و جیپ کاملاً کوچک است. نمایندگی‌هاي‌ کمتر باعث شده‌اند هزینه‌هاي‌ نگه‌داری و تعمیرات این ماشین بیشتر از حد متوسط صنعت باشد. کمبود قطعات به‌طور خودکار باعث افزایش بهای تمام شده می شود که تأثیر خودرا روی جیب مصرف‌کننده میگذارد.

 

سیستم اطلاعات سرگرمی نه چندان جالب:

صفحه‌نمایش ۷ اینچی سیستم اطلاعات سرگرمی CX-5 که در داشبورد نشسته تنظیمات شناور جذابی دارد که در تمامی تریم هاي‌ ماشین به‌ صورت استاندارد وجوددارد. این صفحه‌نمایش سرراست و مناسب بوده اما کمی بچه‌گانه بنظر می رسد. فکر می کنیم اگر ارتباطات اندروید اتو، اپل کارپلی و وای فای هات اسپات دراین سیستم وجود داشتند پکیج کامل‌تری به مشتری ارائه میشود. مزدا قول نصب این سیستم‌ها تا پایان سال را داده است.

 

بررسی اجمالی مزدا CX-5 جدید

درباره : پاتوق سرگرمی

ارسال نظر با محتوای سیاسی و توهین آمیز مورد تایید قرار نمی‌گیرد.

وارد کردن ایمیل اختیاری است و در صورت وارد کردن ،آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.

وارد کردن نام اجباری نیست ولی بهتر است که نامی برای خود بنویسید.

نظرات خود را به زبان فارسی بنویسید.

نظرات در کمتر از چند ساعت پاسخ داده خواهند شد.

درباره : پاتوق سرگرمی

بیوگرافی سانیا سالاری بازیگر سریال دلدادگان

امروز در بخش اخبار هنرمندان برای شما بیوگرافی سانیا سالاری بازیگر نقش ارغوان سریال دلدادگان شبکه سه سیما برای شما قرار دادیم. بازیگری که بی شک یکی از ستاره های سریال جدید منوچهر هادی است. سریال دلدادگان از شنبه شروع به پخش در شبکه سه سیما کرده است. این سریال که به کارگردانی آقای هادی و تهیه کنندگی آقای ایرج محمدی ساخته شده است پیش بینی می شود که جبران سریال های ضیعف چند وقت گذشته شبکه سه را کند. در این بین آقای هادی که بازیگران خوبی را در این چند سال به سینما و تلویزیون ایران معرفی کرده است یک بازیگر جدید به نام سانیا سالاری که سابق زیادی نداشت را در یک نقش بسیار مهم و با ارزش به کار گرفت که در ادامه با بیوگرافی سانیا سالاری بیشتر آشنا می شویم.

استارت کار حرفه ای سانیا سالاری

خانم سانیا سالاری  در دانشگاه رشته تدوین خوانده است و بازیگری را در کلاس های مهتاب نصیرپور آغاز کرده است و درادامه در کارگا های بازیگری محمد رحمانیان شرکت داشته و استارت کار بازیگری حرفه ای او از نمایش مجلس ضربت زدن بوده است.

نظر این بازیگر درباره اولین حضور حرفه ای خود

قبل از حضورم در این نمایش در چند مراسم نمایش نامه خوانی منجمله مجلس ضربت زدن با محمد رحمانیان همکاری داشتم. پدیده جمال ها دستیار محمد رحمانیان با من تماس گرفت و بعد از رفتن به دفتروملاقات با محمد رحمانیان متوجه شدم من را برای بازی درنقش قطام در نظر گرفته اند.و کلی خوشحال شدم. حضور در نمایشی که نویسنده اش بهرام بیضایی و کارگردانش محمد رحمانیان است برای من در حکم یک چالش بزرگ بود .خیلی از بازیگران بزرگ تئاتر ما آرزو دارند در چنین نمایشی بازی کنند و این حضور برایم ضمن هیجان آمیز بودنش یک ماجراجویی بزرگی است .

آشنایی منوچهر هادی با سانیا سالاری

در همین نمایش بود که یه شب آقا منوچهر هادی برای دیدن نمایش رفته بود و از بازی درخشان سانیا سالاری بسیار شگفت زده شد و همان شب به او گفت که حتما در آینده با یک دیگر کار خواهیم کرد که قسمت شد آقا هادی در سریال دلدادگان که قبل از این به نام پا های بیقرار معروف شده بود بازی کند.

اقای هادی در ستایش از این بازیگر در صفحه اینستاگرام خود نوشت.

سانیا سالاری بازیگر نقش ارغوان در سریال پاهای بیقرار ( دلدادگان). اولین بار در تئاتر مجلس ضربت به کارگردانی محمدرحمانیان عزیز در سالن اصلی تئاتر شهر بازی درخشانش را دیدم و مطمئن بودم با او کار خواهم کرد. بی شک در اولین و اصلی ترین نقش خود در سریال پاهای بیقرار همه نگاه‌ ها را معطوف خواهد کرد.
ارغوانم بهترینها لایق توست.

از دیگر کار های برجسته خانم سانیا سالاری می توانند به :

بیوگرافی سانیا سالاری

عکس سانیا سالاری

بیوگرافی سانیا سالاری

عکس سانیا سالاری

بیوگرافی سانیا سالاری

بیوگرافی سانیا سالاری

نمایش نام تمام مادران به نویسندگی و کارگردانی محمد رحمانیان – نمایش مطرب عشق به نویسندگی و کارگردانی بهزاد فراهانی – فیلم تئاتر آینده های رو به رو به نویسندگی بهرام بیضایی و کارگردانی آقای رحمانیان – نمایش ترانه های قدیمی : پیکان جوانان به نویسندگی و کارگردانی محمد رحمانیان – و لیلا و چند مسافر بازهم همکاری دیگر با اقای رحمانیان که در کارنامه این بازیگر دیده می شود. در کنار این تئاتر های درخشان تجربه های سینمایی در فیلم ملاقات که نه چندان موفق بود داشته است و همچنین در سریال ستایش سه هم نقش داشته است اما بی شک سریال دلدادگان سکو پرتاب بلنداین بازیگر خواهد بود.

 

سانیان سالاری درباره همکاری با آقای منوچهر هادی در پیج شخصی خود نوشت.

چه چیز ها که از شما آموختم جناب هادی عزیز.

جز انسانیت و مهربانی و صبوری و بزرگواری از شما ندیم.

سپاسگزارم که به خاطر اعتمادی که به من کردید و هر لحظه خدواند را شاکرم که در کنارتان بودم.

تا همیشه قدران  منت دار شما خواهم بود.

ما برای این بازیگر جوان درخشان کشورمان آرزوی موفقیت می کنیم از این بعد حتما بعد پایان پخش سریال دلدادگان با زندگینامه سانیا سالاری بیشتر آشنا خواهیم شد و او را در کار های بزرگتر تلویزیونی و سینمایی خواهیم دید.

درباره : پاتوق سرگرمی

میزان فشار باد انواع لاستیک خودرو + بهترین زمان برای تنظیم باد لاستیک خودرو

بهترین زمان برای تنظیم باد لاستیک خودرو

تنظیم به موقع باد لاستیک خودرو در کاهش مصرف سوخت و نگهداری بهتر از لاستیک و سالم تر ماندن جلوبندی خودرو نقش مهمی دارد. پس سعی کنید به موقع باد لاستیک خودرو را تنظیم کنید تا خودرو کم استهلاک تری را داشته باشید. تنظیم باد لاستیک اتومبیل یکی از فاکتورهای تاثیرگذار در جهت کارکرد بهینه اتومبیل و عمر لاستیک است.

 

مجله خودرو دنج پاتوق : بی شک تنظیم باد لاستیک ماشین یکی از فاکتورهای تاثیرگذار در جهت کارکرد بهینه اتومبیل و عمر لاستیک است. تنظیم باد لاستیک هر ۳۰ روز یک بار و یا با هر بار بنزین زدن اتومبیل دریک ماه در عین حال با تغییر درجه حرارت به میزان ۱۰ درجه سانتیگراد و بیشتر به رانندگان توصیه می شود.

 

باید دقت شود که باد لاستیک خودروها را باید هنگامی بررسی و تنظیم کرد که برای مدت حداقل ۳ ساعت بدون حرکت بوده یا مسافت بیش از ۲ کیلومتر را طی نشده باشد.

 

بنابر این اگر لاستیک ماشین بر اثر پیمایش مسافتی هرچند کوتاه گرم شده باشد، برای جبران کاهش فشار باد در هنگام تنظیم، بهتر است ان را ۳ تا ۵ PSI بیش از میزان توصیه شده در حالت سرد، باد کرد.

میزان فشار باد انواع لاستیک خودرو + بهترین زمان برای تنظیم باد لاستیک خودرو

میزان فشار باد انواع لاستیک خودرو

درجه باد لاستیک پراید ؛ میزان باد لاستیک سمند ؛ میزان باد لاستیک سانتافه ؛ جدول تنظیم باد لاستیک ؛ میزان باد لاستیک ال ۹۰ ،میزان باد لاستیک ۲۰۶ ،میزان باد لاستیک تیبا ؛ فشارسنج باد لاستیک ؛ میزان باد لاستیک در زمستان ؛ میزان باد لاستیک ۱۷۵ پراید ،میزان باد لاستیک پژو ۴۰۵ لازم بذکر است, بروی جداره لاستیک عددی تحت عنوان حداکثر فشار باد لاستیک قید شده است , به عنوان مثال ممکن است که شماره ۳۵ PSI به عنوان حداکثر فشار باد لاستیک درنظر گرفته شده باشد, که این شماره در اصل بیانگر حداکثر فشار باد لاستیک بمنظور تحمل حداکثر وزن قابل تحمل لاستیک می‌باشد. چه زمانی باد لاستیک هاي‌ خودرا تنظیم کنیم؟

 

 

در زمان هاي‌ زیر همواره به رانندگان توصیه می شود که میزان باد لاستیک خودرو های خودرا تنظیم کنند:

 

۱. هر ۳۰ روز یک‌بار و یا با هر بار بنزین زدن اتومبیل دریک ماه

۲. تغییر درجه حرارت به میزان ۱۰ درجه سانتیگراد و بیشتر

 

 

حداکثر میزان باد لاستیک پراید بین ۳۰ تا ۳۲ درجه نرمالشه ۱۸۰ :

 

میزان باد ۳۴ الی ۳۵ فابریک ۱۶۰ 

میزان باد ۳۲ اسپورت بارینگ

میزان باد ۲۹ ال ۳۰ حتماً به فشار استاندارد ارائه شده توسط کارخانه سازنده اتومبیل توجه کنید.

 

میزان فشار باد توصیه شده برچسب داخل درب صندوق عقب، روی ستون در یا روی رکاب نوشته شده است. « مطابق شکل »

 

میزان فشار باد انواع لاستیک خودرو + بهترین زمان برای تنظیم باد لاستیک خودرو

 

نکات مقادیر ارائه شده در جدول زیر برای خودرو های بنزینی بدون بار بوده که سرنشینان از اتومبیل خارج شده باشند. عطف به برچسب فشار باد تایر ماشین «برچسب فوق» میزان باد تایر برای حالت گاز سوز ماشین مشخص می باشد. منظور از رانندگی در اتوبان، رانندگی در مسیرهای طولانی بین شهری با سرعت هاي‌ بالا می‌باشد.

میزان فشار باد انواع لاستیک خودرو + بهترین زمان برای تنظیم باد لاستیک خودرو

 

بهترین لاستیک های ایرانی برای خودرو

 

پرفروش ترين لاستیک ایرانی :

اول از همه باید بگم برندهای زیر در ایران تولید می شود و فروش خوبی هم دارد:

بارز

کویر تایر

یزدتایر

دنا

ایران تایر

 

لاستیک خارجی خوب چی بخرم:

در ادامه این دوست خوبمون گفت یک ماشین دیگر هم دارم(هیوندای سانتافه) که برای اون ترجيح مي دهم از لاستيك هاي اروپايي يا برندهايي مثل هانكوك كره اي استفاده كنم و علتش هم این است که این لاستیک خصوصیات خوبی همچون:

 

نرمی

كاركرد مناسب

چسبندگي بهتر

وزن سبك تر

 

لاستیک های ایرانی مانند کویر تایر و یزد تایر برای خودرو سواری بدلیل نرمی بیشتر بهتر میباشد. (در لاستیک های ایرانی)

درباره : پاتوق سرگرمی

سایت تفریحی دنج پاتوق

در فصل گرما تعریق بدن بیشتر می‌شود و خیلی اوقات این اتفاق برای ما آزار دهنده است و اعتماد به نفس ما را از بین می‌برد. خیلی از افراد در ماه‌های گرم سال از بوی عرق افراد دیگه شکایت می‌کنند و بعضی دیگر ناراحت لکه‌هایی که روی لباسشان جا می‌ماند هستند. اما راه‌هایی برای کاهش عرق در تابستان وجود دارد که در ادامه مطلب به آن‌ها می‌پردازیم.

 

برای کاهش عرق در تابستان استرس خود را کاهش دهید.

استرس و تنش‌هایی که در طول روز برای ما به وجود می‌آید باعث می‌شود که میزان تعریق بدن ما افزایش یابد. برای کاهش میزان تعریق بدنتان سعی کنید استرس کمتری به خود وارد کنید.

 

 لباس‌هایی با رنگ روشن و نخی بپوشید

لباس‌هایی که دارای رنگ تیره هستند نور خورشید را به شدت جذب می‌کنند و باعث می‌شود که دمای بدنتان بالاتر رود و بیشتر عرق کنید. همچنین لباس‌هایی که دارای الیاف طبیعی نیستند و مصنوعی‌اند عرق را به خود جذب نمی‌کنند و باعث ایجاد رطوبت و بوی بد می‌شود.

بهتر است کفش‌هایی که استفاده می‌کنید هم از چرم طبیعی باشند یا جلو باز تا بوی نامطبوع به وجود نیاورد.

 

برای شام از غذاهای سبک استفاده کنید

اگر وقتی که خوابید زیاد عرق می‌کنید بهتر است برای وعده شام خود یک غذای سبک انتخاب کنید و از خوردن غذاهای سنگین بپرهیزید. زیرا اگر قبل از خواب غذای سنگین بخورید غذایتان هضم نمی‌شود و دستگاه گوارش در زمان خواب مجبور به کار کردن می‌شود و سموم بدنتان را به شکل عرق از بدنتان خارج می‌کند.

 

 از مام (بو زدا) و چسب‌های ضد تعریق استفاده کنید

برچسب‌هایی در بازار وجود دارد که یک سمت آن چسب دارد و به لباستان می‌چسبد و عرقتان را جذب می‌کند و باعث می‌شود که لباستان لک نشود و بوی بد از بین برود. در روزهای گرم سال می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید. بعد از حمام حتما از مام‌ها استفاده کنید تا عرقتان بوی بد نگیرد.

 

«بعد از حمام حتما از مام‌ها استفاده کنید تا عرقتان بوی بد نگیرد»

 

در این فصل تا جای ممکن استفاده از نوشیدنی‌های کافئین‌دار را کاهش دهید

نوشیدن نوشیدنی‌های کافئین دار مانند نوشابه، چایی و قهوه باعث می‌شود که بدن شما به میزان بیشتری عرق کند و شما با کاهش این نوشیدنی‌ها از برنامه غذایی روزانه‌تان می‌توانید میزان تعریق بدنتان را کاهش دهید.

 

سعی کنید در این فصل به میزان کافی پروتئین دریافت کنید

در طول زمانی که بدن در حال هضم غذا است دمای بدن افزایش پیدا می‌کند. وقتی مواد غذایی مصرف می‌کنید که دارای پروتئین بیشتری است دمای بدنتان نیز بالاتر می‌رود و بیشتر عرق می‌کنید. بنابراین سعی کنید برای کاهش میزان عرق بدنتان پروتئین را به میزان متعادل مصرف کنید و در مصرف آن زیاده روی نکنید.

 

از نوشیدن آب یخ بپرهیزید

برخلاف تصور عموم مردم نوشیدن آب خنک باعث کاهش دمای بدن شما نمی‌شود. وقتی بدن خنکی آب را احساس می‌کند، عکس‌العمل نشان می‌دهد و سعی می‌کند خود را گرم کند و افزایش دمای بدن در این حالت، باعث تعریق بیشتر می‌شود. خوردن آب خنک معمولی به کاهش عرق در تابستان کمک بیشتری می‌کند.

 

 غذاهای پر ادویه را از رژیم غذاییتان حذف کنید

ادویه‌ها باعث بالا رفتن دمای بدن می‌شوند. مصرف سیر و پیاز تاثیر مستقیم روی بوی عرق شما دارد و آن را بد بو می‌کند بهتر است از آن‌ها تا حد امکان کمتر استفاده کنید. نیازی نیست ادویه را در فصل تابستان به طور کامل از برنامه غذایی‌تان حذف کنید، فقط کافی است میزان آن را کاهش دهید.

توصیه نهایی ما به شما این است که در گرمای بی سابقه امسال به صورت روزانه دوش بگیرید. بعد از دوش گرفتن از مام‌های زیر بغل استفاده کنید و برای جلوگیری از بوی بدن و از بین رفتن اعتماد به نفستان یک تی شرت همراه خود درون کیفتان داشته باشید تا در مواقع لزوم از آن استفاده کنید.


منبع : kalleh.ir


 

درباره : پاتوق سرگرمی

تاریخ تولید لاستیک خودرو + بهترین زمان برای تعویض لاستیک خودرو

تاریخ تولید لاستیک خودرو

تعداد زیادی از تصادفات که آمار کمی هم نیست به دلیل تعویض نکردن به موقع لاستیک ماشین اتفاق می افتد. حتماً در موقع خرید تاریخ لاستیک اتومبیل را چک کنید که تاریخ جدید باشد. رانندگان حتماً تاریخ تولید لاستیک‌هاي‌ خودروی خودرا بازرسی کنند چرا که حداکثر عمر مفید یک لاستیک ۳ سال است.

 

به گزارش دنج پاتوق ؛ سرهنگ داوود قاسمیان با اشاره به این که تایر بعنوان آخرین عضو گرداننده سیستم انتقال اتومبیل نقش مهمی در بازرسی وسیله نقیله دارد افزود: لاستیک‌ها ضمن این که وظیفه حرکت ماشین را برعهده دارند، ضربات ناشی از دست انداز‌هاي‌ ریز را گرفته و به اتاق شاسی منتقل نمیکند.

 

وی با بیان این که لاستیک از چند لایه تشکیل شده که سطح رویی ان به آج یا گل لاستیک مشهور است افزود: این سطح از لاستیک از ورود اجسام نوک تیز به داخل ان پیش گیری می کند تا تایر پنچر نشود.

هر چه آج‌هاي‌ روی لاستیک بیشتر باشد چسبندگی ان به سطح زمین بهتر است و نظارت اتومبیل در پیچ‌هاي‌ تند و جاده‌هاي‌ لغزنده راحت‌تر میشود.

تاریخ تولید لاستیک خودرو + بهترین زمان برای تعویض لاستیک خودرو

تاریخ تولید لاستیک خودرو

 

وی با اشاره به این که عمق آج یک لاستیک نو ۵.۹ میلی‌متر است افزود: حداقل آج لاستیک باید ۱.۶ میلی ‌متر باشد و لاستیک‌هایي که کمتر از این آج دارند به هیچ وجه برای رانندگی ایمن نبوده و می تواند برای راننده حادثه ساز شوند.

 

تاریخ تولید لاستیک : کلیه لاستیک‌ها دارای تاریخ ساخت روی جداره خود هستند که با ۴ رقم نشان داده میشود.

 

دو شماره اول نشان دهنده هفته سال ساخت و دو رقم آخر سال ساخت لاستیک به میلادی است؛ بعنوان مثال اگر بر روی لاستیک شماره ۱۲۱۷ درج شده است نشان می دهد لاستیک مورد نظر در هفته دوازدهم سال ۲۰۱۷ میلادی تولید شده است.

 

وی تاکید کرد رانندگان باید بدانند حداکثر عمر مفید لاستیک ۳ سال است و با توجه به این که لاستیک کالایی مصرفی است حتی اگر از ان استفاده نشود اگر عمر مفیدش به پایان رسیده باشد می تواند در حین تردد دچار مشکل شده و برای راننده حادثه ساز شود.

تاریخ تولید لاستیک خودرو + بهترین زمان برای تعویض لاستیک خودرو

بهترین زمان برای تعویض لاستیک خودرو

شرکت مشهور تایرسازی میشیلین در اقدامی جالب که البته می تواند به ضرر خودش باشد اعلام کرده که تعویض تایرهایی با طول عاج ۳٫۰ میلی متری هیچ توجیهی ندارند و حتی براساس قانون نیست.

 
به گزارش دنج پاتوق این شرکت بر خلاف عادت مشتریان اعلام کرده که یک تایر به ویژه ان که از نوع مرغوب ساخت این شرکت باشد میتواند حتی در زمانی که عاجی در حدود ۱٫۶ میلی متر دارد بسیار کار آمد باشد.

 
این قطعه ساز فرانسوی افزوده: یک تایر هنگامی که مقاومت کم تری دارد در اوج بازدهی قرار دارد و این بدان معناست که زود عوض نکردن تایرها می تواند به کاهش مصرف سوخت کمک کند.
 

 

به علاوه آمارها نشان میدهد که اگر همه رانندگان اروپایی به جای تعویض تایرهای با عاج کم تر از ۱٫۶ میلی متر تایرها را در زمانی که عاج ۳٫۰ میلی متری دارند تعویض کنند.

 

باعث ضرری سالانه معادل ۶٫۹ میلیارد یورو می شوند و تعداد تایرهای مصرفی در این منطقه را بیش از ۱۲۸ میلیون حلقه افزایش می دهند که این مسئله خود باعث افزایش نه میلیون تن کربن دی اکسید می شود.

 

 

لاستیک خودرو نباید بیشتر از ۳ سال زیر خودرو باشد حتی در صورت سالم بودن امکان ترکیدن لاستیک وجود دارد.

 

درباره : پاتوق سرگرمی
صفحات سایت